Sverigeinformation

På sharingsweden.se hittar du information och presentationsmaterial om Sverige.

På sharingsweden.se hittar du information och presentationsmaterial om Sverige.

Svenska institutet arbetar aktivt för att sprida information om Sverige baserat på våra grundvärden om nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet.

Genom våra webbplatser och sociala medier, faktablad och presentationsmaterial förmedlas Sverigeinformation inom många olika teman. Informationen är till för dig som är Sverigeintresserad eller som vill hitta bilder och underlag till en presentation om Sverige.

För att ta del av hela vårt erbjudande och få en samlad bild av alla verktyg, besök vår engelska webbplats Sharing Sweden.

Tryckt material 

SI ger även ut en stor mängd information om Sverige i tryckt form. SI:s tryckta utgivning omfattar allt från böcker, broschyrer och foldrar till  affischer och filmer. Huvuddelen av den tryckta informationen distribueras i världen via de svenska ambassaderna och generalkonsulaten, men även via studenter, företag och resenärer. SI sprider även trycksaker vid de evenemang som SI arrangerar eller deltar i utomlands.

En komplett lista över SI:s utgivning finns på Sharing Sweden.

Sverige som studiedestination

På uppdrag av regeringen marknadsför SI Sverige som en attraktiv studiedestination. Detta görs både digitalt och analogt genom en mängd strategiskt valda satsningar inklusive bland annat webbplatsen studyinsweden.se, en aktiv närvaro i sociala medier och deltagande i evenemang som riktas mot studenter för antagna studenter. Verksamheten sker i nära samarbete med svenska universitet och högskolor.

Relaterade sidor

  • Webbsidor och sociala medier

    Svenska institutet erbjuder varierad information i flera digitala kanaler. Sveriges officiella hemsida Sweden.se är Sveriges officiella hemsida. Där samlas beskrivningar av Sverige ur flera olika perspektiv och på sidan förmedlas både fakta och nyheter om ...