Utbytes- och utvecklingsprogram

Pride Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Pride Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Svenska institutet har i uppdrag att främja internationellt utbyte inom områdena kultur, utbildning, forskning, samhälle samt internationellt erfarenhets- och medieutbyte.

Våra fem utbytes- och utvecklingsprogram syftar till att skapa långsiktiga relationer och ömsesidiga läroprocesser genom möten, utbildning och kulturella upplevelser samt stärka öppenhet och demokratiska strukturer.

SI arbetar även med ett aktivt alumnnätverk för att erbjuda möjligheten att fördjupa relationen till Sverige även efter programtiden.

Creative Force

Creative Force är ett program som syftar till att främja yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Vi ger stöd till kreativa initiativ mellan svenska och internationella organisationer där man arbetar med kultur eller media som metod för förändring. Programmet omfattar två stödformer och tre geografiska områden. Läs mer om Creative Force.

Managementprogrammet

Svenska institutets managementprogram är en unik ledarskapsutbildning för unga ledare från Afrika, Asien och norra Europa. Syftet är att bygga ett varaktigt, aktivt nätverk med framtida ledare för att stärka relationer och affärssamarbeten mellan de deltagande länderna. I fokus står företagande och ledarskap på människans och miljöns villkor. Läs mer om Managementprogrammet.

She Entrepreneurs 

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för unga kvinnliga sociala entreprenörer i Algeriet, Egypten, Jemen, Irak, Iran, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien och Sverige. Målet med programmet är att ge deltagarna innovativa verktyg för att kunna arbeta med hållbar utveckling och att skapa ett unikt nätverk av unga kvinnliga entreprenörer som strävar efter samhällsförändring. Läs mer om She Entrepreneurs.

Young Leaders Visitors Programme

Young Leaders Visitors Programme (YLVP) är ett interkulturellt ledarskapsprogram som syftar till att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i Sverige och i MENA-regionen. Programmet erbjuder deltagarna ny kunskap, vidgade nätverk och innovativa verktyg för att stärka dem i deras arbete för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsutveckling. Läs mer om Young Leaders Visitors Programme.

Baltic Leadership Programme

Baltic Leadership Programme/Svenska institutets projektledarutbildning i Östersjöregionen är en utbildning som syftar till utveckla regionen genom att föra samman framtidens ledare och ge dem verktyg som behövs för att skapa framgångsrika gränsöverskridande samarbeten. Läs mer om Baltic Leadership Programme.

Young Connectors of the Future Programme

Young Connectors of the Future (YCF) är ett ledarskapsprogram för unga ledare från Sydasien som arbetar för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsutveckling. Programmet kombinerar interkulturell ledarskapsutbildning med seminarier, workshops, studiebesök och projektarbeten med fokus på mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Läs mer om Young Connectors of the Future.

Expert- och journalistbesök

För att skapa publicitet om Sverige och initiera kunskapsutbyte arrangerar SI besöksprogram för utländska journalister samt ett program för expertbesök.

Relaterade sidor

 • Creative Force Afrika och Mellanöstern & Nordafrika

  Creative Force Afrika och Mellanöstern & Nordafrika (MENA) ger stöd till samarbeten som syftar till att stärka demokratisering och yttrandefrihet i programländerna. Syftet ska uppnås genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan organisationer och förändringsaktörer ...

 • Creative Force Östra Europa och Turkiet

  Creative Force Östra Europa och Turkiet ger stöd till samarbeten som syftar till att stärka mänskliga rättigheter, demokratisering och yttrandefrihet i programländerna. Syftet ska uppnås genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan organisationer och förändringsaktörer ...

 • Young Connectors of the Future

  Young Connectors of the Future (YCF) är ett interkulturellt ledarskapsprogram som syftar till att skapa en plattform för varaktigt utbyte mellan unga ledare i Afghanistan, Bangladesh, Indien, Pakistan och Sri Lanka aktiva inom mänskliga rättigheter ...

 • Återrapportering av Creative Force projekt

  Återrapporteringen till SI av avslutat samarbetsprojekt och såddprojekt sker enligt instruktionerna nedan. Datum för återrapportering finns i avtalet med SI. Det är alltid den svenska parten som är formellt ansvarig för återrapporteringen. Rapporten bör formuleras ...

 • Baltic Leadership Programme

  Svenska institutets temaorienterade projektledarutbildning i Östersjöregionen Baltic Leadership Programme (BLP) är en utbildning som sammanför framtidens ledare och ger dem verktyg för att skapa framgångsrika gränsöverskridande samarbeten. Baltic Leadership Programme (BLP) är en ledarskapsutbildning med ...

 • Young Leaders Visitors Programme (YLVP)

  Young Leaders Visitors Programme (YLVP) är ett interkulturellt ledarskapsprogram som syftar till att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i Sverige och i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Programmet erbjuder deltagarna ny ...

 • She Entrepreneurs

  She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för drivna, unga kvinnliga sociala entreprenörer i Mellanöstern, Nordafrika och Sverige som strävar efter samhällsförbättring. She Entrepreneurs riktar sig mot kvinnor som redan har startat ett socialt företag. Genom programmet får ...

 • Managementprogrammet

  Svenska institutets managementprogram (SIMP) är en unik ledarskapsutbildning för unga ledare från länder i Asien, Afrika och Norra Europa. I fokus står ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande på människans och miljöns villkor. Managementprogrammet har sedan 2007 utbildat ...