Mikaela har arbetat som stf GD och avdelningschef på SI sedan 2014. Hon har tidigare erfarenhet av liknande chefsroller och lett förändringsarbete på bland annat Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott samt Försäkringskassan (tidigare Riksförsäkringsverket). Hon har också arbetat med utbildning och rådgivning för införandet av ny ekonomistyrning i staten och var programansvarig för Statens controllerutbildning.