Vill du undervisa i svenska vid ett utländskt universitet?

Har du har erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk eller som främmande språk och letar efter ett omväxlande arbete? Ja, då är jobbet som utlandslektor kanske något för dig.
TRe elever och en lärare vid ett bord

Jobbet som utlandslektor kan ge dig oförglömliga minnen och vänner för livet. Du möter mycket engagerade studenter, intresserade av allt som rör Sverige och svenska språket, och som utmanar dig på alla vis.

Åtta lediga lärartjänster finns vid universitet i Tyskland, Frankrike, Polen, Litauen och Ryssland i höst. De lärare som förmedlas via SI kallas utlandslektorer men det är oftast inget krav på att ha disputerat för att söka tjänsterna. Som utlandslektor är du anställd av det universitet du arbetar vid.

Ansök senast den 8 mars 2021.

På webbplatsen svenskaspråket.si.se hittar du mer information om tjänsterna.