Vill ni arrangera SI Summer Academy for Young Professionals 2017?

Svenska institutet inbjuder härmed svenska aktörer, i första hand universitet och högskolor, att delta som arrangörer av SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP) 2017.

SAYP är SI:s program för kompetensutveckling och nätverksbyggande för förändringsbenägna medarbetare under 36 år, verksamma i eller gentemot offentlig förvaltning. Syftet är att skapa nya nätverk samt utbyta och bygga kunskaper kring transparens, effektivitet och hållbarhet inom offentlig förvaltning i Östersjöregionen och länderna inom EU:s östliga partnerskap. Det övergripande temat för programmet är hållbar modern statsförvaltning.

Nu söker SI aktörer som är intresserade av att arrangera SAYP 2017. Programmet består av en två veckor lång intensiv tematisk modul som antingen förläggs till Sverige eller något av övriga programländer under juni–augusti 2017, med tillhörande förberedande och uppföljande aktiviteter i programländerna.

Mer information kring programmet och höstens bidragsutlysning finns här.

Sista ansökningsdag för arrangörer är 30 november 2016.