Walk of Life: projektet om och med Myanmars HBTQI-grupper

2016 initierade SI och Unstraight Museum tillsammans med Colors Rainbow och Kings’n Queens i Myanmar ett projekt som resulterade i utställningen Walk of Life. Målsättningen har varit att stärka HBTQI-grupperna i landet och ge en alternativ bild av deras liv och utmaningar, för att bidra till ökad förståelse och tolerans.

Utställningen, som öppnades i Yangon i december 2016, bygger på intervjuer HBTQI-individer från olika regioner i Myanmar. Intervjuerna dokumenterades på video och ljudband och tillsammans med foton och föremål har utställningen turnerat runt om i landet. I samband med turnén har också nya berättelser samlats in och aktiviteter arrangerade av lokala HBTQI-grupperna genomförts

Efter 3 år med över och utställningar i 12 städer avslutades projektet i slutet av juni med en utställning i Yangoon. I slututställningen presenterades 170 historier från lika många individer som samlats in under åren 2016-2019.

Se filmen om projektet Walks of life: