Wikigap 8 mars – gemensam satsning för att göra internet mer jämställt

Wikipedia är världens största nätbaserade och användargenererade uppslagsverk. Innehållet som förmedlas påverkar och färgar användarnas kunskap om världen. Men där, liksom i övriga delar av samhället, råder en stor obalans.

90 procent av innehållet på Wikipedia är skapat av män, och det finns mer än fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor. Siffrorna varierar något regionalt men bilden är densamma över hela världen: Informationen om kvinnor är inte bara mindre omfattande än den är om män, den är också i större utsträckning negativ och av en annan natur.

För att bidra till en mer rättvisande bild har UD tillsammans med Wikimedia därför tagit initiativ till eventet #WikiGap. Den 8 mars – på internationella kvinnodagen – anordnas parallella events i fler än 40 länder, från Sverige till Vietnam, Egypten och Colombia, av svenska ambassader tillsammans med lokala aktörer och samarbetspartners.

Den feministiska utrikespolitiken grundar sig i ambitionen att stärka kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. Initiativet #WikiGap är ett led i denna politik och syftar till att förbättra den kvinnliga representationen på Wikipedia. Eventet som genomförs under en dag går ut på att deltagarna fyller på Wikipedia genom att skriva nya artiklar och redigera existerande artiklar med information om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält.

Läs mer om Wikigap-satsningen