Re:waste – how Sweden is rethinking resources

Re:waste är ett kommunikationsmaterial om avfall. 2020 uppskattades att världen skulle producera 2,24 miljarder ton avfall, enligt Världsbanken. Den siffran spås öka med 73% till 2050. Alla är vi påverkade och alla samhällen har utmaningar att lösa.
An illustration on the Globe showing a holistic world with renewable energy sources, sharing ecenomy, energy recovery and waste management systems.

Medan människor som bor i höginkomstländer producerar mer avfall jämfört med dem i låginkomstländer, är minskning av avfall en global kris som kräver att vi alla gör vår del. Utställningen och foldern som ingår i kommunikationsmaterialet Re:waste beskriver de underliggande problemen, de steg vi alla måste ta för att komma ur situationen och smarta nya innovationer i utvecklingsfas eller redan på marknaden.

En framgångsrik strategi för att lösa krisen måste bygga på en korrekt hanterad avfallshierarki och en strävan efter en cirkulär ekonomi. Det ultimata tillvägagångssättet för avfallshantering är att inte skapa något avfall alls.

Re:waste har tagits fram för att kunna användas både digitalt och fysiskt.

För mer information, kontakta Kajsa Guterstam