Startsida

Aktuellt

Läs mer om “Bilden av Sverige under coronapandemin”

Bilden av Sverige under coronapandemin

Svenska institutet har utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet under coronapandemin. I veckovisa rapporter redovisar vi vad som sägs om Sverige på 12 språk i redaktionella och sociala medier.
Läs mer om “SI:s ledarskapsprogram”

SI:s ledarskapsprogram

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Just nu genomförs ett flertal program digitalt.