SI använder upphandlingsverktyget Visma Tendsign för att annonsera upphandlingar. För att ta del av kompletta upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser måste du logga in i upphandlingsverktyget.

Pågående upphandlingar:

Filmproduktion – 2 anbudsområden

Ramavtalsupphandling pågår inom följande områden:

  1. Löpande filmproduktion
  2. Film och paketerat innehåll specifikt för sociala medier

Sista anbudsdagen är den 30 oktober 2017.

Läs mer och lämna anbud här

Formgivare och redaktör

Ramavtalsupphandling pågår inom följande områden:

  1. Formgivare
  2. Redaktör, två kategorier: engelska och svenska

Sista anbudsdagen är den 20 november 2017.

Läs mer och lämna anbud här

Har du generella frågor om offentlig upphandling? Läs mer, sök bland vanliga frågor eller ställ din egen fråga till Upphandlingsmyndigheten.