Pågående upphandlingar

Upphandlingskonsulter
Konsultstöd för kapacitetsstärkande program – 3 anbudsområden.

Lämna anbud via upphandlingsportalen TendSign

Vid upphandling
SI använder upphandlingsverktyget Visma Tendsign för att annonsera upphandlingar. För att ta del av kompletta upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser loggar du in i upphandlingsverktyget.

Har du generella frågor om offentlig upphandling? Läs mer, sök bland vanliga frågor eller ställ din egen fråga till Upphandlingsmyndigheten.