Pågående upphandlingar

Just nu söker SI samarbetspartners inom webbanalys, webbteknik, webbdesign och tjänstedesign. Sista dag för att delta i upphandlingen är 2019-06-09.

Till upphandlingen

SI upphandlar även resebyråtjänster. Sista dag för att lämna anbud är 2019-06-20.

Till upphandlingen

Vid upphandling
SI använder upphandlingsverktyget Visma Tendsign för att annonsera upphandlingar. För att ta del av kompletta upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser loggar du in i upphandlingsverktyget.

Lämna anbud via upphandlingsportalen TendSign

Har du generella frågor om offentlig upphandling? Läs mer, sök bland vanliga frågor eller ställ din egen fråga till Upphandlingsmyndigheten.