Aktuella upphandlingar

SI gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal. Om du vill bli leverantör till Svenska institutet är du välkommen att delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud och det är kostnadsfritt.
Visual teamwork