Jobba hos oss

Svenska institutet arbetar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige, samt skapa relationer och samarbeten med andra länder.

På Svenska institutets kontor i Stockholm och Paris möts statsvetare, kulturvetare, kommunikatörer, jurister, IT-utvecklare, ekonomer och många andra kompetenser för att tillsammans bidra till verksamheten.

Som medarbetare är du statsanställd men ska också dela SI:s värdegrund som lyfter fram samarbete, nytänkande och förtroende.

Lediga jobb

Just nu söker vi nya medarbetare till följande tjänster:

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanansökningar – återkom i stället regelbundet till vår hemsida för information om lediga jobb eller följ oss på vårt Twitterkonto @SweInstitute och Facebook.

Beslut om anställning

 • Svenska institutet har beslutat att anställa Amanda Nilsson Bognár som administratör, dnr 22038/2017. Beslutet har anslagits på Svenska institutets anslagstavla 2017-10-04. Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Nyligen avslutade ansökningar – ansökningstiden har gått ut

Praktik

SI tar regelbundet emot praktikanter. Under 2016 till och med 2018 kommer vi att ta emot praktikanter från två praktikprogram: ett som gäller för personer med funktionsnedsättning, ett regeringsbeslut från 2012/2016; och ett som gäller nyanlända personer, ett regeringsbeslut från 2016. Ansökningar och urval hanteras av Arbetsförmedlingen eller övriga samarbetspartners.

 

Relaterade sidor

 • Projektledare toolkits

  Svenska institutet (SI) söker en projektledare till Enheten för evenemang Enheten som ingår SI:s avdelning för interkulturell dialog ansvarar för att genomföra och bidra till evenemang och samarbetsprojekt i utlandet som skapar direkta och personliga ...

 • Redovisningsansvarig

  Svenska institutet (SI) söker en redovisningsansvarig till Enheten för ekonomi Enheten för ekonomi gör en nystart under 2017 med nya befattningar och ett delvist nytt uppdrag innebärande utveckling av ett nytt arbetssätt. Enheten ingår i ...

 • Projektledare digital plattform

  Svenska institutet (SI) söker en projektledare med digital kompetens till Enheten för evenemang (vikariat) Enheten som ingår i SI:s Avdelningen för Interkulturell dialog ansvarar för att genomföra – och bidra till andras genomförande av – evenemang ...

 • Administratör ledarskapsprogram

  ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT! Svenska institutet (SI) söker en administratör till Enheten för ledarskapsprogram. Enheten ingår i Svenska institutets avdelning för internationella relationer som har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte med SI:s ...

 • Publikvärd

  ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT! Svenska institutet (SI) söker en publikvärd till enheten Svenska institutet i Paris. Målsättningen för enhetens verksamhet är att öka kännedom om och intresse för Sverige generellt och för svensk kultur specifikt, ...

 • Administratör talangmobilitet

  REKRYTERINGEN ÄR AVSLUTAD! Svenska institutet söker en administratör till Enheten för talangmobilitet Svenska institutets avdelning för internationella relationer har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte med SI:s målgrupper. Med utgångspunkt i svenska kompetenser ...

 • Chef för Svenska institutet i Paris

  ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT! Svenska institutet (SI) söker en chef till enheten för SI Paris. Målsättningen för enhetens verksamhet är att öka kännedom om och intresse för Sverige generellt och för svensk kultur specifikt, samt ...

 • Projektledare grafisk formgivning och produktion

  ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT! Svenska institutet söker en projektledare till Avdelningen för kommunikation. Avdelningen ansvarar för myndighetskommunikation och externa relationer och ska stärka förståelsen för myndighetens uppdrag och roll, intresset för SI som samarbetspartner och ...