Svenska institutet är en statlig myndighet och som statstjänsteman medverkar du till att skapa samhällsnytta för alla som bor i Sverige. Läs mer om villkor och förmåner för statligt anställda.

Som medarbetare ska du också dela Svenska institutets värdegrund som lyfter samarbete, nytänkande och förtroende. Det betyder att vi ska vara en efterfrågad och pålitlig samarbetspart som är lyhörd för vad våra målgrupper efterfrågar och behöver. Vi ska uppfattas som en innovativ och modern myndighet som ständigt förnyar sig. Vår omvärld ska känna förtroende för SI och det sätt vi bedriver vårt arbete på och vi har ett öppet förhållningssätt gentemot samarbetspartners och allmänhet.

Lediga tjänster

Tjänster under tillsättning

Ladda fler

Tillsatta tjänster

Ladda fler