Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Vi finansierar samarbeten och utbyten för både individer och organisationer. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.
Janus Langhorn/imagebank.sweden.se
Läs mer om “Pågående utlysningar: Nu har vi en öppen utlysning inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme”

Pågående utlysningar: Nu har vi en öppen utlysning inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Vad vi arbetar med

”Vi har drivit det SI-finansierade projektet BeUBio, tillsammans med flera lärosäten, organisationer och myndigheter i Östersjöregionen. Med projektet ville vi inspirera unga att starta företag inom bioekonomisektorn och skapa en plattform för regionala och nationella ungdomsorganisationer engagerade i frågan. För att inspirera unga samlade vi bland annat in berättelser från ungdomar om deras resa som entreprenörer. En stor utmaning för att involvera fler unga i bioekonomin är annars känslan att de står inför något stort, svårt och oövervinnerligt. Genom berättelserna har det blivit mer konkret och greppbart att starta företag inom bioekonomin”
Alberto Giacometti, forskare på det nordiska forskningsinstitutet Nordregio
”För att öka medvetenheten om havsförsurningens effekter, drev vi projektet BALSAM tillsammans med organisationer i fem länder i Östersjöregionen. Vi ville nå miljörörelsen, andra intressegrupper och den stora allmänheten och att projektet skulle leda till fördjupade kontakter mellan civilsamhället och forskare. Kampanjen skedde främst online på olika språk och hade även fiskare och artister som målgrupp. Resultatet var ett ökat engagemang från många länder och det har knutits nya band mellan miljörörelsen, forskare och i viss mån även myndigheter.”
Marko Reinikainen, projektledare på AirClim.

Evenemang Evenemang

Visa alla evenemang