Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Vi finansierar samarbeten och utbyten för både individer och organisationer. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.
Janus Langhorn/imagebank.sweden.se
Läs mer om “Nu har vi en första utlysning i SI Ukraine Cooperation Programme ”

Nu har vi en första utlysning i SI Ukraine Cooperation Programme

Vad vi arbetar med