Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Vi finansierar samarbeten och utbyten för både individer och organisationer. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.
Janus Langhorn/imagebank.sweden.se
Läs mer om “Nu har vi en öppen utlysning om bidragstypen såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programmme”

Nu har vi en öppen utlysning om bidragstypen såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programmme

Vad vi arbetar med

Evenemang Evenemang

Visa alla evenemang