Skicka fakturor till Svenska institutet

Den här informationen riktar sig leverantörer som vill skicka fakturor till Svenska institutet. Svenska institutet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Från 1 april 2019 gäller ny lag (2018:1277) om elektroniska fakturor som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura enligt europeisk standard. Fakturorna ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. För mer information kan du besöka Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Skicka e-faktura via PEPPOL

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket:

Svenska Institutets adress i PEPPOL:
0007: 2021004961

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG).

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL finns det andra alternativ:

Svefaktura med transportfil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021004961 (vårt organisationsnummer)
GLN-nummer: 7340093206631
Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1085

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden SFTI Transportprofil BAS 2.0, då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angiven ovan.

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats.

Svefaktura via andra operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress enligt ovan.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt och det rör sig om en större volym e-fakturor (årligen fler än 100 fakturor), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Meddela er kontakt på Svenska Institutet eller kontakta oss på e-postadress ekonomisupport@si.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.

Om ni redan är användare av Visma Proceedos leverantörsportal så hittar ni Svenska Institutet under Statens Servicecenter.

Vi tar inte emot fakturor via e-post.

Beställarreferens

På fakturan ska det alltid framgå beställarreferens i form av namn och efternamn på den anställde på Svenska Institutet som beställt varan eller tjänsten.