Skicka fakturor till Svenska institutet

Den här informationen riktar sig till leverantörer som vill skicka fakturor till Svenska institutet. Svenska institutet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Från och med den 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura enligt europeisk standard. Fakturorna ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Kravet på e-faktura gäller även för utländska leverantörer.

För mer information se: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Skicka e-faktura via PEPPOL

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket:

Svenska institutets adress i PEPPOL:
0007: 2021004961

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

För mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID se: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL finns det andra alternativ:

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt och det rör sig om en större volym e-fakturor (årligen fler än 100 fakturor), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura via leverantörsportal

Om inget av ovanstående alternativ passar kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Meddela er kontakt på Svenska institutet eller kontakta oss på e-postadress ekonomisupport@si.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.

Om ni redan använder av Visma Proceedos leverantörsportal så hittar ni Svenska institutet under Statens servicecenter.

Vi tar inte emot fakturor via e-post.

Uppge beställarreferens

På fakturan ska det alltid framgå beställarreferens i form av för- och efternamn på den anställde på Svenska institutet som beställt varan eller tjänsten.