Alumnnätverk

Svenska institutet arbetar med att behålla och stärka kontakten med de personer som varit i Sverige på ett stipendium från SI, gått något av SI:s program eller studerat i Sverige på egna medel. Dessa personer utgör alumnnätverket Sweden Alumni Network.
Foto: Susanne Walström/Sylvie

Mer om alumnverksamheten

Läs mer om “Lokala nätverk”

Lokala nätverk

Sverigealumner driver alumnnätverk över hela världen med syftet att bidra till en hållbar framtid. Läs mer om vad nätverken gör och finns här!
Läs mer om “Sweden Talks”

Sweden Talks

Svenska institutet presenterar Sweden Talks, en webbinarieserie med diskussioner kring de mest aktuella ämnena i Sverige just nu, exklusivt för alumner och de som arbetar med alumnrelationer.

Alumnaktiviteter Alumnaktiviteter

Focus Year #InclusiveSocieties
SI fokuserar det här året extra på FN's Globala Hållbarhetsmål 16 genom kampanjen #InclusiveSocieties.
Läs mer

Contact