Kommande evenemang

Läs mer om “Smart Mobility - Taking us into the future”
bild från utställningen Smart mobility

Smart Mobility - Taking us into the future

Sverige har en lång historia av att utveckla innovationer för mobilitet och vi fortsätter att ligga i framkant. Smart Mobility - Taking us into the future är en utställning om...

Kategori:
Utställning
Läs mer om “Kvinnliga pionjärer i filmbranschen”

Kvinnliga pionjärer i filmbranschen

Pioneering Women in Film är ett projekt som lyfter fram de kvinnor som har bidragit till att göra filmbranschen mer jämställd. Jämställdhet är inte bara en mänsklig rättighet, det är...

Kategori:
Kultur
Läs mer om “The smart city – att möta urbana utmaningar”
Byggnader i en stad

The smart city – att möta urbana utmaningar

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Den snabba urbaniseringen innebär stora utmaningar och påverkar livsmiljön, vattenrening, avlopp, avfall och luftkvalitet. Utställningen Smart city berättar om åtta svenska initiativ...

Kategori:
Utställning