Kommande evenemang

Läs mer om “7 Day Challenge - kan du leva klimatsmart?”

7 Day Challenge - kan du leva klimatsmart?

7 Day Challenge är ett koncept framtaget av Svenska institutet och Green Teams Initiative i Kenya. Syftet med utmaningen är att stimulera till klimatdebatten lokalt och internationellt, bidra till ökat...

Kategori:
Nätverk och partnerskap