Pioneer the Possible

SI har i uppdrag att genom kommunikation bidra till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i Sverige genom ökad handel och fler investeringar samt genom att attrahera utländsk spetskompetens. Uppdraget har resulterat i ett gemensamt kommunikationskoncept – Pioneer the possible – för att myndigheter, ambassader, regioner och intresseorganisationer ska ha verktyg att främja Sverige som handels- och investeringsnation.

Pioneer the possible syftar till att positionera Sverige som den naturliga ledaren i det globala näringslivets omställning till en hållbar tillväxt. Genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för samarbete och visa upp svenska exempel och innovationer ska SI bidra till en ökad tillväxt och en hållbar utveckling.

Materialet inom ramen för Pioneer the possible innehåller berättelser, bilder, filmer och sociala mediekampanjer att använda i fysiska och digitala möten. I framtagandet av Pioneer the possible har vi samarbetat nära med bland andra Business Sweden, Tillväxtverket, Vinnova, svenska regioner och intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv. Genom att samlas brett kring hur Sverige beskrivs som ett land att handla med och investera i, stärks Sveriges attraktionskraft.

Materialet går att ta del av via Sharing Sweden och kommer att utvecklas kontinuerligt.