Gästbostad på Svenska institutet Paris

Är du forskare eller kulturarbetare och söker korttidsboende i Paris för att jobba med ett projekt med anknytning till Frankrike? Då kan du ansöka om gästbostad på Svenska institutet Paris. Svenska institutet håller till i det karakteristiska 1500-tals palatset, Hôtel de Marle, mitt i de centrala Maraiskvarteren.

Svenska institutet Paris avslutade 2019 omfattande renoveringar av gästbostäderna med utgångspunkt i god design, kvalitet och hållbarhet i samarbete med några av Sveriges främsta designers och designföretag.

Vistelsen

Hos oss finns sex enrumslägenheter med plats för två personer. Lägenheterna är bostäder och kan inte användas som ateljé eller övningslokal*. Vi erbjuder boende under 14 dagar första eller andra halvan av en kalendermånad eller 28 dagar. Vistelsetiden kan alltså inte anpassas individuellt. Exakta datum för varje vistelseperiod bestäms av SI-Paris ett år i förväg.
Från september 2023 är hyran 10 000 SEK för 28 dagars vistelse och 6 000 SEK för 14 dagars vistelse för samtliga gäster som söker direkt via vår hemsida.

Ta en virtuell rundvandring i de nyupprustade lägenheterna (länk till Institut suédois webbplats).

* Behöver du boende med en arbetslokal eller vill kombinera en vistelse i Paris med en vistelse i en mer lantlig miljö, rekommenderar vi dig att gå in på hemsidan för Stiftelsen Grez-sur-Loing.

Bra att veta

 • Samtliga lägenheter är fullt utrustade med pentry, dusch och toalett.
 • Handdukar och lakan ingår i hyran.
 • El, värme, vatten och Wifi ingår också i hyran.
 • Huset är gammalt och mycket lyhört.
 • Lägenheterna är anpassade för två personer.
 • Barn under 15 år kan inte medfölja som boende.
 • Husdjur accepteras inte.
 • Gästen sköter själv städningen under vistelsen.
 • Den 26 juli -12 augusti 2024 äger de Olympiska Spelen rum i Paris. Detta kan påverka kontakten med personer i Frankrike och även institutioner och eventuellt deras öppettider. Kolla därför upp extra noga förutsättningarna för ditt specifika projekt om du önskar komma under den perioden!

Ansökan

Ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda:
senast den 15 april för boende 14 eller 28 dagar från andra halvan av september 2023 t.o.m. januari 2024. senast den 15 oktober för boende 14 eller 28 dagar från februari till slutet av augusti 2024.

 • Du som ansöker om gästbostad hos oss måste vara verksam i Sverige och det projekt du ansöker för ska ha en tydlig anknytning till Frankrike.
 • Formulera din ansökan så att motivet till varför du behöver boende just i Paris tydligt framgår.
 • En ansökan som är ofullständigt skriven eller som inte knyter an till Frankrike tas inte i beaktande.
 • Tänk på att en ansökan som är intressant, välformulerad och generös med kompletterande dokument som till exempel CV, daterade franska inbjudningar till samarbete, rekommendationsbrev med mera, har större chans att bli accepterad.
 • Du måste själv avgöra hur du vill skriva din ansökan. Personalen på SI kan inte vara behjälplig.
 • En uttagningskommitté bestående av personer från kultur- och forskningsvärlden granskar ansökningarna. Kommittén prioriterar utifrån vilket projekt man ansöker för, men även tidigare meriter. Därför bör ett CV bifogas.
 • Om du har möjlighet att vara flexibel i ditt val av vistelseperiod så ökar dina chanser.

Samarbeten/Stipendier

Vi har inlett en rad samarbeten med olika institutioner för att bredda mångfalden bland våra gäster. Dessa institutioner utlyser stipendier som gör det möjligt att få bidrag till hyran och resan till Paris samt i vissa fall även för levnadsomkostnaderna under tiden. Ansökan för vistelser som inkluderar ett stipendium söks direkt hos våra samarbetspartner enligt kriterier och datum som beskrivs på deras respektive webbsidor. För tillfället samarbetar vi med:

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund
Ett stipendium reserverat för föreningens medlemmar för en arbetsvistelse under 28 dagar i november utlyses från 2024. Ansökningsperioden är 1/3–15/4. De exakta vistelsedatumen kan förändras något från år till år.
SFF/Fotoförfattarna

Franska institutet i Stockholm
Ett stipendium för unga forskare för en 28-dagars vistelse i november. Ansökan görs mars-april samma år. Detta är ett samarbete där både Franska institutet och Svenska institutet Paris bidrar ekonomisk och går under namnet Eva de la Gardie-stipendiet.
Residensprogrammet Eva de la Gardie

Föreningen Svenska Tecknare
Ett stipendium som kan sökas av föreningens medlemmar för en 14-dagarsvistelse under andra halvan av mars. Första utlysningen är öppen 1 september-15 oktober 2022.
Svenskatecknare

Konsthantverkscentrum
Ett stipendium som kan sökas av föreningens medlemmar för en 14-dagarsvistelse under första halvan av juni.
Konsthantverkscentrums webbplats

Konstnärsnämnden
Stipendier i form av arbetsvistelser samt en stipendiesumma för yrkesverksamma konstnärer inom bild och form, dans och cirkus samt teater. Stipendierna gäller för en 14- eller en 28-dagarsvistelse, se utlysningarna för respektive konstområdes internationella program. Ansökningsperioden är 10/1-23/2, 1/8-31/8 samt 23/1-20/2.
Stipendier och bidrag – Konstnärsnämnden

Svenska Akademien
Tre stipendier för en 14-dagarsvistelse för författare, översättare, kulturskribenter eller forskare under valfri månad mellan februari 2024 och januari 2025 (med undantag av första halvan av september 2024). Ansökan är öppen till den 20 september 2023.
Svenska Akademiens ansökan

Guide för ansökan

 • Det är viktigt att ansökan fylls i fullständigt. Även om du tidigare har ansökt eller bott hos oss kan uttagningskommitténs sammansättning variera mellan olika utlysningar. Du kan inte utgå ifrån att du är känd av alla i referensgruppen trots framgångar inom ditt område. CV ska därför bifogas.
 • Beskrivningen under rubriken Avsikten med vistelsen ska alltid skrivas in i blanketten och vara detaljerad – längd minst 500 tecken. En kompletterande beskrivning kan dessutom bifogas som bilaga.
 • Det är en fördel om du kan motivera din vistelse genom att bifoga en daterad och signerad inbjudan från en samarbetspartner i Frankrike.
 • Ju fler alternativ av månad och längd på vistelse du anger desto mer ökar dina chanser att beviljas boende. Vistelsens datum kan inte individanpassas. Möjliga vistelser är 14 dagar under den första eller andra halvan av en kalendermånad eller 28 dagar under en kalendermånad. En vistelse över ett månadsskifte är inte möjlig.

Ansökningsblanketten för en vistelse 14 eller 28 dagar från andra halvan av september–januari finns tillgänglig 1 mars–15 april samma år. För en vistelse mellan februari och augusti görs ansökan 1 september–15 oktober året innan.

Om du inte hittat kompletterande information under rubriken ”Frågor & svar” nedan kan du kontakta Svenska institutet direkt.

Till ansökningsblanketten

Frågor och svar

Hur kan jag hyra en gästlägenhet?

Ansökan

Datum för vistelsen

Erbjuda programinslag under vistelsen

Urvalsprocessen

Svar på ansökan

Bostaden

Hyran

Avbokning