Ansökan till gästbostad på Svenska institutet i Paris

Det går inte längre att skicka en ansökan per mejl eller post. Enbart den digitala versionen nedan är giltig. Den som ansöker om boende hos oss skall ha en tydlig anledning till att vistas i Paris eftersom antalet gästbostäder är begränsat.
  • Formulera din ansökan så att motivet till varför du behöver boende i Paris tydligt framgår.
  • Det är viktigt att ansökan fylls i fullständigt, även om du tidigare har ansökt eller bott hos oss eftersom uttagningskommitténs sammansättning kan variera mellan olika utlysningar.
  • Det är en fördel om du kan motivera din vistelse med inbjudan från en samarbetspartner i Frankrike. Bifoga inbjudan som ett separat dokument i den elektroniska ansökan.
  • Ju fler alternativ av månad och längd på vistelse du anger desto mer ökar dina chanser att beviljas boende.

Ansökan för en vistelse 14 eller 28 dagar från andra halvan av september–januari kan göras 1 mars –15 april samma år. För en vistelse mellan februari och augusti görs ansökan 1 september –15 oktober året innan.

Ansökningsformuläret finns tillgängligt här under de ovannämnda ansökningsperioderna.

Detta formulär är inte tillgängligt just nu