Generaldirektör

Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i SI:s insynsråd.

Avdelningen för internationella relationer

Avdelningens uppgift är att främja internationellt samarbete som bidrar till kunskapsutveckling med inriktning på en hållbar global utveckling genom att stödja erfarenhetsutbyte mellan organisationer och individer.

I avdelningens ansvar ingår att förmedla finansiellt stöd, planera och genomföra utbildningsprogram, samt att kommunicera Sverige som kunskapsnation.

Avdelningschef är Kurt Bratteby.

Avdelningen för Sverigekommunikation

Avdelningen ansvarar för SI:s kommunikation om Sverige, svenska erfarenheter och kompetenser, utomlands. Detta görs genom bred kommunikation om Sverige via våra digitala kanaler, riktande tematiska kommunikationsinsatser och via SI i Paris.

I avdelningens uppdrag ligger också att analysera bilden av Sverige och Sveriges relevans i andra länder.

Avdelningschef är Per-Arne Wikström.

Avdelningen för ledning och styrning

Avdelningens uppdrag är att ge stöd till SI:s ledning och organisation, genom att driva stöd- och styrprocesser. Stödet ska möjliggöra att ledningen kan fatta faktabaserade och i övrigt välinformerade beslut, hjälpa myndigheten i att utföra sitt uppdrag effektivt och innovativt för att nå uppsatta mål och skapa förutsättningar att leva upp till statliga värderingarna, lagar och förordningar samt interna värderingar och regelverk.

Avdelningschef är Mikaela Fredriksén Tollin.

Avdelningen för digitalisering och myndighetskommunikation

Avdelningen har det övergripande strategiska och operativa ansvaret för SI:s externa och interna myndighetskommunikation. I det ingår även ledningskommunikation, krisledning och kriskommunikation, grafisk profil, presskontakter och mediebevakning.

Avdelningen ansvarar även för ett samordnat stöd till GD, myndighetsövergripande externa relationer samt för SI:s IT-styrning och förvaltning, SI:s digitaliseringsarbete och digitala tjänsteutveckling och e-förvaltning.

Avdelningschef är Anna Rudels.

Organisation

 

Insynsråd

För att säkerställa allmänhetens insyn i verksamheten, finns ett insynsråd som tillsätts av regeringen. 

Madeleine Sjöstedt är ordförande i insynsrådet som sammanträder fyra gånger per år. Följande ledamöter ingår i SI:s insynsråd:

Mattias Fyrenius, VD Nobelmedia AB
Mia Horn av Rantzien, VD Studieförbundet näringsliv och samhälle
Agneta Gille, riksdagsledamot (s)
Olov Lavesson, riksdagsledamot (m)
Gudrun Persson, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
Joakim Appelquist, direktör, Vinnova
Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet
Behrooz Gilanpour, VD Ozonetech