Generaldirektör

Mikaela Fredriksén Tollin är vikarierande generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i SI:s insynsråd.

Avdelningen för internationella relationer

Avdelningen för internationella relationer arbetar med utbyte och kompetensutveckling, talangmobilitet och med SI:s uppdrag inom Östersjösamverkan. Kontakta oss om du har frågor kring SI:s arbete med bistånd, utbildning och Östersjöländerna.

Avdelningschef är Kurt Bratteby.

Avdelningen för Sverigekommunikation

Avdelningen för interkulturell dialog arbetar med kommunikation i olika kanaler: digitalt, tryckt och genom utställningar och evenemang utomlands. Svenska institutet i Paris ingår också i avdelningen. Kontakta oss om du har frågor om Sverigefrämjande och SI:s arbete med Europeisk samverkan.

Tf Avdelningschef är Susanna Le Forestier.

Avdelningen för ledning och styrning

Avdelningen för verksamhetsstöd samlar SI:s stödfunktioner: ekonomi, juridik, IT-service, HR, arkiv, planering och uppföljning. Kontakta oss om du har frågor kring SI:s mål och uppföljningsarbete, förvaltning, upphandlingar och personalfrågor.

Torgny Hagelin är tillförordnad avdelningschef.

Avdelningen för digitalisering och kommunikation

Avdelningen för kommunikation ansvarar för SI:s myndighetskommunikation, intern kommunikation och ger även stöd till ledningsgruppen i administrativa och strategiska frågor. Kontakta oss om du har frågor om SI eller vill komma i kontakt med SI.

Avdelningschef är Anna Rudels.

 

Insynsråd

För att säkerställa allmänhetens insyn i verksamheten, finns ett insynsråd som tillsätts av regeringen. 

Mikaela Fredriksén Tollin är ordförande i insynsrådet som sammanträder fyra gånger per år. Följande ledamöter ingår i SI:s insynsråd:

Mattias Fyrenius, VD Nobelmedia AB
Mia Horn av Rantzien, VD Studieförbundet näringsliv och samhälle
Agneta Gille, riksdagsledamot (s)
Olov Lavesson, riksdagsledamot (m)
Gudrun Persson, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
Joakim Appelquist, direktör, Vinnova
Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet
Behrooz Gilanpour, VD Ozonetech