Generaldirektör

Annika Rembe är generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i SI:s insynsråd. Annika Rembe är jurist och författare och har bland annat arbetat med frågor om Sveriges attraktionskraft och innovationsklimat i ca 15 år. Här kan du ladda ner Annika Rembes CV.

Avdelningen för internationella relationer

Avdelningen för internationella relationer arbetar med utbyte och kompetensutveckling, talangmobilitet och med SI:s uppdrag inom Östersjösamverkan. Kontakta oss om du har frågor kring SI:s arbete med bistånd, utbildning och Östersjöländerna.

Avdelningschef är Kurt Bratteby.

Avdelningen för interkulturell dialog

Avdelningen för interkulturell dialog arbetar med kommunikation i olika kanaler: digitalt, tryckt och genom utställningar och evenemang utomlands. Svenska institutet i Paris ingår också i avdelningen. Kontakta oss om du har frågor om Sverigefrämjande och SI:s arbete med Europeisk samverkan.

Avdelningschef är Henrik Selin.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd samlar SI:s stödfunktioner: ekonomi, juridik, IT-service, HR, arkiv, planering och uppföljning. Kontakta oss om du har frågor kring SI:s mål och uppföljningsarbete, förvaltning, upphandlingar och personalfrågor.

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör är Mikaela Fredriksén Tollin.

Avdelningen för kommunikation

Avdelningen för kommunikation ansvarar för SI:s myndighetskommunikation, intern kommunikation och ger även stöd till ledningsgruppen i administrativa och strategiska frågor. Kontakta oss om du har frågor om SI eller vill komma i kontakt med SI.

Avdelningschef är Anna Rudels.

Organisationsschema

Insynsråd

För att säkerställa allmänhetens insyn i verksamheten, finns ett insynsråd som tillsätts av Utrikesdepartementet. 

Annika Rembe är ordförande i insynsrådet som sammanträder fyra gånger per år. Följande ledamöter ingår i SI:s insynsråd:

Mattias Fyrenius, VD Nobelmedia AB
Mia Horn av Rantzien, VD Studieförbundet näringsliv och samhälle
Agneta Gille, riksdagsledamot (s)
Olov Lavesson, riksdagsledamot (m)
Gudrun Persson, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
Joakim Appelquist, direktör, Vinnova
Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet
Behrooz Gilanpour, VD Ozonetech