Organisation

Svenska institutet leds av en generaldirektör och består av fyra avdelningar: Internationella relationer, Sverigekommunikation, Svenska institutet i Paris samt Kommunikation och verksamhetsstyrning. SI har cirka 140 medarbetare och finns på plats i Stockholm och Paris.

Generaldirektör

Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i SI:s insynsråd.

Avdelningen för internationella relationer

Avdelningens uppgift är att främja internationellt samarbete som bidrar till kunskapsutveckling med inriktning på en hållbar global utveckling genom att stödja erfarenhetsutbyte mellan organisationer och individer.

I avdelningens ansvar ingår att förmedla finansiellt stöd, planera och genomföra utbildningsprogram, samt att kommunicera Sverige som kunskapsnation.

Avdelningschef är Kurt Bratteby.

Avdelningen för Sverigekommunikation

Avdelningen ansvarar för SI:s kommunikation om Sverige, svenska erfarenheter och kompetenser, utomlands. Detta görs genom bred kommunikation om Sverige via våra digitala kanaler, riktande tematiska kommunikationsinsatser och via SI i Paris.

I avdelningens uppdrag ligger också att analysera bilden av Sverige utomlands.

Avdelningschef är Monika Wirkkala.

Avdelningen för kommunikation och verksamhetsstyrning

Avdelningens uppgift är att ge ett samlat funktionellt stöd, service och styrning i myndighetsövergripande frågor. Avdelningen driver SI:s arbete inom lednings- och styrprocesser och på så sätt stödja verksamhetens kärnprocesser.

Avdelningen ansvarar för intern och extern myndighetskommunikation, krisledning, IT och digitalisering, arkiv och registratur, stöd till GD, ekonomistyrning, HR och intern service. Avdelningen är en möjliggörare för myndighetsgemensam verksamhetsutveckling och bidrar med kompetens, metoder och verktyg för hela SI.

Avdelningschef är Anna Rudels.

Svenska institutet Paris – Institut suédois

Svenska insitutet Paris (Institut suédois) ansvarar för SI:s närvaro i Frankrike och har i uppgift att öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur samt främja utbyte mellan Sverige och Frankrike.

Direktör: Eva Kumlin

Organisation

Insynsråd

För att säkerställa allmänhetens insyn i verksamheten, finns ett insynsråd som tillsätts av regeringen. 

Madeleine Sjöstedt är ordförande i insynsrådet som sammanträder fyra gånger per år. Följande ledamöter ingår i SI:s insynsråd:

Mattias Fyrenius, VD Bonnierförlagen
Mia Horn av Rantzien, VD Studieförbundet näringsliv och samhälle
Olle Thorell, riksdagsledamot (s)
Lena Adelsohn Liljeroth, journalist och styrelseledamot, fd riksdagsledamot (m)
Joakim Appelquist, direktör Vinnova
Sylvia Schwaag Serger, professor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Martin Kragh, programchef Utrikespolitiska institutet
Annika Levin, Konsult och styrelseledamot inom kultur, fd kulturråd Paris