Organisation

Svenska Institutet är en myndighet med cirka 130 anställda i Stockholm och Paris. SI leds av en generaldirektör och organisationen består av fem avdelningar, var och en med specialkompetens för olika verksamhetsområden.

Generaldirektör

Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i SI:s insynsråd.

Avdelningen för Sverigekommunikation och främjande

Avdelningen samlar ansvaret för att kommunicera om Sverige till globala målgrupper, stöd till vidareförmedlare i deras kommunikation om Sverige och svenska samhällslösningar, att marknadsföra Sverige som studiedestination och att analysera bilden av Sverige utomlands.  
Avdelningschef är Anna Rudels.

Avdelningen för internationella relationer

Avdelningen samlar ansvaret för internationellt arbete som bidrar till kunskapsuppbyggnad och kapacitetsutveckling.
Avdelningschef är Kurt Bratteby 

Avdelningen för kommunikation och verksamhetsstyrning

Avdelningens uppgift är att ge ett samlat funktionellt stöd, service och styrning i myndighetsövergripande frågor. Avdelningen driver SI:s arbete inom lednings- och styrprocesser och ska på så sätt stödja verksamhetens kärnprocesser.
Avdelningschef är Monika Wirkkala

Svenska institutet Paris – Institut suédois

Svenska insitutet Paris (Institut suédois) ansvarar för SI:s närvaro i Frankrike och har i uppgift att öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur samt främja utbyte mellan Sverige och Frankrike.
Direktör: Sara Arrhenius

Organisation

Insynsråd

För att säkerställa allmänhetens insyn i verksamheten finns ett insynsråd som tillsätts av regeringen. Madeleine Sjöstedt är ordförande i insynsrådet som sammanträder fyra gånger per år. SI har nu ett nytt insynsråd från den 1 juli 2023–1 juli 2026.
Ledamöterna är:

Lena Adelsohn Liljeroth (tidigare ledamot), förutvarande riksdagsledamot
Alexandra Völker, riksdagsledamot
Martin Kragh (tidigare ledamot), programchef Utrikespolitiska institutet
Annika Levin (tidigare ledamot), förutvarande kulturråd i Paris
Ahmed Abdirahman, verkställande direktör/grundare av Järvaveckan
Christian Ihre, medgrundare Lynxeye
Aurore Belfrage, techinvesterare, geopolitisk rådgivare