Om SI

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.
Diplomering 2023

SI informerar om Sverige utomlands samt möjliggör internationella utbyten och samarbeten. Målet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder. Om omvärlden har ett högt förtroende för Sverige ökar förutsättningar för handel, investeringar, turism och kulturutbyten. Det blir också lättare att locka internationella talanger och att bidra till en global hållbar utveckling.

Jobba hos oss

Kontakta oss

Lediga tjänster

Organisation

Press

SI:s historia

Upphandling

Vårt uppdrag