Om SI

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Vi arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling.
Kvinna och man sittandes i publik

Vi bygger långsiktiga relationer, mellan Sverige och andra länder, med målet att öka Sveriges attraktionskraft.

Våra verktyg är att sprida information, utveckla kompetens, främja kultursamarbeten och ge finansiering och stipendier.

De långsiktiga relationerna byggs genom att föra samman människor och genom samarbeten och partnerskap med exempelvis företag, universitet, kulturinstitutioner och ambassader.

Samarbeten och möten

Vi levandegör berättelsen om dagens Sverige – det samhälle som skapar Sveriges framgångar inom innovation, hållbarhet och kreativitet.

Vårt arbetar sker ofta i dialog med dagens och morgondagens opinionsbildare, beslutsfattare och talanger, i Sverige och utomlands.

Möten och samtal sker också i våra digitala kanaler, vid svenska ambassader runt om i världen och vid kulturhuset Svenska institutet i Paris.

Vi arbetar även för ett ökat samarbete i vårt närområde kring Östersjön och Östeuropa. Starka långsiktiga samarbeten ger bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Kompetensutveckling

Ett omfattande del av vår verksamhet är samarbeten med utvecklingsländer. Fokus ligger på kompetensutveckling, för individer som har potential att bidra till utveckling inom demokrati och rättigheter. Genom att koppla dem till svenska aktörer på området, skapas relationer som är av ömsesidig nytta.

Vi lyfter fram Sverige som ett bra land att leva i, för att attrahera studenter, forskare och talanger.

Vi arbetar i hela världen

Svenska institutets kärnverksamhet är att:

  • analysera hur utländska målgrupper ser på Sverige, och hur det påverkar förutsättningarna för svenska aktörer i utlandet.
  • vara ett expertstöd, för både privata och offentliga aktörer, som vill förmedla bilden av Sverige och svensk kompetens
  • sprida information om Sveriges värderingar och erfarenheter på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet samt samhällslösningar
  • öka samverkan i Östersjöregionen, vilket är en förutsättning för Sveriges och regionens utveckling på sikt
  • stödja projekt som främjar demokratiutvecklingen i våra samarbetsländer
  • skapa relationer mellan svenska parter och morgondagens beslutsfattare världen över
  • verka för ökad rörlighet för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft till och från Sverige
  • ge stöd till svenskundervisning och sverigekunskap utomlands
  • driva Sveriges enda kulturhus utomlands, Svenska institutet i Paris

Välkommen att kontakta oss
Vill du berätta om Sverige utomlands? Använd gärna sharingsweden.se.
Läs gärna mer om våra stipendier, stöd till kulturprojekt och annan finansiering.