Bidrag och finansiering

Läs mer om “Bidrag till nordiska projekt”

Bidrag till nordiska projekt

Info: Universitet i världen med undervisning i Nordens språk och litteratur kan söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt
Öppen för 36 länder
Status: Stängd
Läs mer om “Creative Force”
People sitting at a table discussing

Creative Force

Info: Creative Force ger bidrag till internationella projekt som använder kultur eller media som ett verktyg för förändring.
Öppen för 22 länder
Status: Stängd