SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Representerar du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?
En bro över vatten

Öppen för ansökningar till 17 september

En utlysning gällande bidragstypen såddfinansiering öppnar 19 juni 2024 och stänger 17 september 2024. Du hittar ansökningsmaterialet under steg 2 i beskrivningen av ansökningsprocessen. (Nedan hittar du en lista på beviljade projekt i utlysningen som stängde 15 februari 2024).

Översikt

Vi är nu klara med våra finansieringsbeslut för utlysningen som stängde 15 februari 2024. Klicka här för att komma till en lista över vilka projekt vi beviljat stöd till.

Vad är SI Baltic Sea Neighbourhood Programme?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom programmet för samarbete i Östersjöregionen: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

(Utlysningen under sommaren 2024 avser enbart bidragstypen såddfinansiering)

Såddfinansiering syftar till att lägga grund för samarbete. Projekt kan till exempel använda såddfinansiering för att:

 • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
 • Utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete

Sökbart belopp: minst 100 000 kr och max. 400 000 kr
Projektperiod: 6 – 15 månader

Samarbetsprojekt

(Utlysningen under sommaren 2024 avser inte bidragstypen samarbetsprojekt. SI har ambitionen att öppna en utlysning gällande samarbetsprojekt mot slutet av hösten 2024.)

Finansiering av samarbetsprojekt i syfte att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. Projekt kan till exempel:

 • Bygga nätverk och plattformar
 • Utveckla och testa modeller och metoder
 • Ge input till policy och strategi
 • Bygga/sprida kunskap och kompetens

Detta är större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete.

Sökbart belopp: minst 500 000 kr och max. 1 000 000 kr
Projektperiod: 12 – 24 månader

Vem kan söka?

 • En juridisk person baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap ska omfatta aktörer (juridiska personer) i minst tre av programmets kärnländer (inklusive svensk huvudsökande).
 • Huvudsökande och partnerorganisationer kan till exempel utgöras av:
  • Enskilda organisationer, stiftelser
  • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter
  • Lärosäten och forskningsinstitut
  • Mellanstatliga organisationer
  • Företag
  • Näringslivets branschorganisationer

Vilka länder ingår i programmet?

13 länder från Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap ingår i SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Följande länder kan ingå i partnerskapet:

 • Kärnländer inom EU: Estland, Lettland, Litauen och Polen
 • Kärnländer utanför EU: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina
 • Tilläggsländer: Danmark, Finland och Tyskland

Mer information om landsammansättning beskrivs i instruktionen som läggs ut i samband med en öppen utlysning.

Nästa utlysning

SI öppnar en utlysning gällande enbart bidragstypen av såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme 19 juni 2024. Utlysningen stänger 17 september 2024. En instruktion och ansökningsmaterial kommer att publiceras här innan midsommar.

Informationsseminarium

Välkommen att medverka vid våra online informationsseminarier för att lära dig mer om programmet och utlysningen gällande såddfinansiering.

11 juni 2024 (på engelska): Anmäl dig här.

14 augusti 2024 (på engelska): Anmäl dig här.

Frågestunder

SI arrangerar även frågestunder för svensk huvudsökande under de sista veckorna av utlysningen. Länkar publiceras inom kort på denna sida och på evenemangssidan:

27 augusti 10:00-11:30 (anmälan här)
5 september 13:00-14.30 (anmälan här)
9 september 9:30-11:00 (anmälan här)

Hur du ansöker

FAQ

Kontakt:

Om du har frågor – maila oss! balticseaneighbourhood@si.se

Under juli månad har vi begränsade möjligheter att svara på frågor. Du hittar svar på de flesta frågor gällande utlysningen om såddfinansiering i den instruktion som finns under steg 2 i beskrivningen av ansökningsprocessen.