SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Nytt program kommer snart! Representerar du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?
En bro över vatten

Öppnar för ansökningar 15 december

Utlysningen öppnar under december, datumet är inte fastställt. Ansökningsmaterial läggs då ut på denna sida med en länk till ansökningsportalen. SI kommer att anordna informationsseminarier under december och januari.

Översikt

Vad är SI Baltic Sea Neighbourhood Programme?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

Såddfinansiering skapar möjligheter för aktörer att stärka sin kapacitet för transnationellt samarbete. Projekt kan till exempel:

 • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
 • Lägga grund för framtida samarbete.

Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 400 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 15 månader från projektstart.

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt ska stödja utvecklingen av långsiktiga partnerskap, nätverk eller plattformar. Projekt kan t.ex:

 • Utveckla och testa modeller och metoder.
 • Bygga nätverk och plattformar.
 • Ge input till strategi och policy.
 • Konsolidera partnerskap med fortsatt finansiering.

Större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete. Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 1 000 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 24 månader från projektstart.

Vem kan söka?

 • En juridisk person baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap ska omfatta aktörer i minst tre länder (inklusive svensk huvudsökande).
 • Huvudsökande och partnerorganisationer kan till exempel utgöras av:
  • Enskilda organisationer
  • Kommuner
  • Regioner
  • Statliga myndigheter
  • Länsstyrelser
  • Lärosäten och forskningsinstitut
  • Mellanstatliga organisationer
  • Företag
  • Näringslivets branschorganisationer

Vilka länder ingår i programmet?

Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Sverige, Tyskland och Ukraina. Mer information om landsammansättning beskrivs i en instruktion som publiceras när utlysningen öppnar.

Nästa utlysning

Nästa utlysning öppnar under december 2022 och stänger i början av mars 2023. Mer information kommer snart på denna sida.