SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Representerar du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?
En bro över vatten

Ansökan stängd

SI öppnar en utlysning gällande bidragstypen samarbetsprojekt i mitten av november. Information publiceras inom kort på denna sida. (Utlysningen gällande såddfinansiering stängde 20 september 2023.)

Översikt

Vad är SI Baltic Sea Neighbourhood Programme?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom programmet för samarbete i Östersjöregionen: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

Såddfinansiering syftar till att lägga grund för samarbete. Projekt kan till exempel använda såddfinansiering för att:

 • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
 • Utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete

Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 400 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 15 månader från projektstart.

Samarbetsprojekt

Finansiering av samarbetsprojekt i syfte att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. Projekt kan till exempel:

 • Bygga nätverk och plattformar
 • Utveckla och testa modeller och metoder
 • Ge input till policy och strategi
 • Bygga/sprida kunskap och kompetens

Detta är större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete. Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 1 000 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 24 månader från projektstart.

Vem kan söka?

 • En juridisk person baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap ska omfatta aktörer i minst tre länder (inklusive svensk huvudsökande).
 • Huvudsökande och partnerorganisationer kan till exempel utgöras av:
  • Enskilda organisationer, stiftelser
  • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter
  • Lärosäten och forskningsinstitut
  • Mellanstatliga organisationer
  • Företag
  • Näringslivets branschorganisationer

Vilka länder ingår i programmet?

13 länder från Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap ingår i SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Följande länder kan ingå i partnerskapet:

 • Kärnländer inom EU: Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Polen.
 • Kärnländer utanför EU: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.
 • Tilläggsländer:  Danmark, Finland och Tyskland.

Mer information om landsammansättning beskrivs i instruktionen som läggs ut i samband med en öppen utlysning.

FAQ

Kontakt:

Om du har frågor – maila oss! balticseaneighbourhood@si.se