SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Representerar du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?
En bro över vatten

Öppnar för ansökningar i juni

En utlysning gällande såddfinansiering öppnar i mitten/slutet av juni och stänger i mitten av september 2023. SI kommer vid samma tidpunkt att även lysa ut projektmedel för projekt som fokuserar på målgrupper inom akademin respektive offentlig förvaltning i Ukraina. Mer information om båda utlysningarna kommer att publiceras inom kort. Om du har frågor om programmet ber vi dig att i första hand kontakta oss med e-post på balticseaneighbourhood@si.se

Översikt

Vad är SI Baltic Sea Neighbourhood Programme?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

(SI öppnar en utlysning enbart för bidragsttypen såddfinansiering i perioden juni till september 2023.)

Såddfinansiering syftar till att lägga grund för samarbete. Projekt kan till exempel använda såddfinansiering för att:

 • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
 • Utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete

Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 400 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 15 månader från projektstart.

Samarbetsprojekt

(Denna bidragstyp går inte att söka i utlysningen som öppnar i juni 2023. Nästa utlysning som inkluderar samarbetsprojekt planeras till senhösten 2023.)

Finansiering av samarbetsprojekt i syfte att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. Projekt kan till exempel:

 • Bygga nätverk och plattformar
 • Utveckla och testa modeller och metoder
 • Ge input till policy och strategi
 • Bygga/sprida kunskap och kompetens

Detta är större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete. Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 1 000 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 24 månader från projektstart.

Vem kan söka?

 • En juridisk person baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap ska omfatta aktörer i minst tre länder (inklusive svensk huvudsökande).
 • Huvudsökande och partnerorganisationer kan till exempel utgöras av:
  • Enskilda organisationer, stiftelser
  • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter
  • Lärosäten och forskningsinstitut
  • Mellanstatliga organisationer
  • Företag
  • Näringslivets branschorganisationer

Vilka länder ingår i programmet?

Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Sverige, Tyskland och Ukraina. Mer information om landsammansättning beskrivs i instruktionen som kommer att läggas ut när utlysningen gällande såddfinansiering öppnar i juni.

Ansökningsmaterial

Mer information och ansökningsmaterial kommer att läggas ut på denna sida när utlysningen öppnar.

Information för dig som sökte i utlysningen som stängde 2 mars 2023.

 • Inkomna ansökningar bereds efter sista ansökningsdag.
 • Beräknad handläggningstid är cirka fyra månader.
 • SI publicerar beslutslistor på denna hemsida cirka fyra månader efter sista ansökningsdag.

FAQ

Kontakt:

Om du har frågor om programmet ber vi dig att i första hand kontakta oss med e-post på balticseaneighbourhood@si.se