Vi arbetar med teman som är viktiga för både Sverige och omvärlden: innovation, hållbarhet, kultur och samhällsfrågor.

Vi arbetar internationellt genom att direkt kommunicera med målgrupper utomlands och erbjuda verktyg och stöd till andra som berättar om Sverige. Vårt mål är att hela tiden utveckla vår kommunikation så att våra målgrupper får lära sig mer om Sverige. Dessutom ska vi fortsätta hjälpa er som vill arbeta i internationella sammanhang.

Sveriges digitala närvaro i SI:s kanaler

Vi står bakom Sveriges officiella webbplats på engelska, sweden.se och kommunicerar även i kinesiskaarabiska och ryska digitala kanaler. Sociala medier är navet i Sveriges digitala kommunikation och vi finns på bland annat FacebookTwitter och Instagram. Genom omvärldsbevakning, god lokal kännedom och samarbeten med lokala aktörer kan vi nå fler med spännande innehåll om Sverige.

Sharing Sweden – information och material om Sverige

Sharing Sweden är en webbplattform med lättillgängligt material som svenska ambassader, konsulat och andra organisationer kan använda för att skapa berättelser om Sverige. Materialet ska vara brett och spegla det moderna Sverige. Övergripande teman är samhällsfrågor, innovation, kultur och kreativitet samt hållbarhet, och satsningar som feministisk utrikespolitik och Agenda 2030.

Sharing Sweden erbjuder färdigpaketerade koncept, utställningar, faktablad och böcker om Sverige. Här finns även information om hur man kan arbeta med varumärket Sverige i sin kommunikation. Materialet på webbplatsen är till största del öppet för alla och gratis att använda.

Image Bank Sweden

Image Bank Sweden är Sveriges officiella bildbank. Den innehåller flera tusen bilder som visar vardagslivet i Sverige och speglar sådana teman som svenska innovationer, hållbarhet samt kultur och kreativitet. Du som vill berätta om Sverige utomlands kan ladda ner och använda bilderna kostnadsfritt efter att ha godkänt användarvillkoren. SI administrerar Image bank Sweden tillsammans med Visit Sweden.

SI Paris: Institut Suédois

Varje år får över 100 000 besökare ta del av svensk kultur och utbildning i olika former genom Svenska institutet i Paris. Det gör det till ett av de mest välbesökta utländska kulturinstituten i den franska huvudstaden. SI Paris är också Sveriges enda kulturhus utomlands och uppgiften är att främja svensk kultur.

Genom att samarbeta med franska och svenska kulturutövare och institutioner strävar Svenska institutet i Paris efter att lyfta viktiga frågor för morgondagens samhälle. Institutet ska vara en knytpunkt för kulturellt utbyte och främja öppenhet och nytänkande.

Sverigebildsstrategi

Sverigebildsstrategin är en gemensam strategi för att berätta om Sverige och svenska erfarenheter för olika målgrupper. Tillsammans med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Business Sweden och VisitSweden (NSU – Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet) utvecklar vi och arbetar med strategin. Målet är att skapa enhetlig och fortsatt relevant kommunikation om Sverige.

Del av regeringens exportstrategi

SI har haft flera uppdrag vars syfte var att hjälpa genomföra regeringens exportstrategi. Ett av dessa handlar om att skapa besöksprogram för målgrupper som efterfrågar svensk kompetens och kunskap. Besökarna är ofta internationella beslutsfattare inom områden som är viktiga för en hållbar samhällsutveckling, såsom innovation och entreprenörskap.

Journalistbesök

Vi organiserar journalistbesök för att öka kunskap och intresse för Sverige och att skapa synlighet för Sverige i media. Besöken genomförs både på förfrågan, där teman bestäms tillsammans med svenska ambassader och medieorganisationer och på initiativ av SI.

Svenska språket i världen

På vår webbplats Svenska språket i världen berättar vi hur Svenska institutet stödjer svensklärare och svenskstuderande i utlandet.

Vårt stöd riktar sig främst till svenskundervisning vid utländska universitet och högskolor. Svenska institutet har kontakt med drygt 225 lärosäten i ett fyrtiotal länder. Det finns cirka 18 000 studenter utanför Norden som studerar svenska.