Kommunicerar Sverige

En stor del av SI:s verksamhet handlar om att berätta om Sverige. Vi kommunicerar svenska kompetenser och erfarenheter för en internationell målgrupp, för att sätta Sverige på kartan och bidra i globala frågor.
Unga människor runt ett dukat bord utomhus

Vi arbetar med teman som är viktiga för både Sverige och omvärlden såsom innovation, hållbarhet, kultur och samhällsfrågor. Vi arbetar internationellt genom att direkt kommunicera med målgrupper utomlands och erbjuda verktyg och stöd till andra som berättar om Sverige. Vårt mål är att hela tiden utveckla vår kommunikation så att våra målgrupper får lära sig mer om Sverige och för att stötta de som arbetar i internationella sammanhang.

Sverige i sociala medier

Vi står bakom Sveriges officiella webbplats på engelska, sweden.se och kommunicerar även på kinesiskaarabiska och ryska i digitala kanaler. Sociala medier är navet i Sveriges digitala kommunikation och vi finns på bland annat FacebookTwitter och Instagram. Genom omvärldsbevakning, god lokal kännedom och samarbeten med lokala aktörer kan vi nå fler med spännande innehåll om Sverige.

Sharing Sweden – information och material om Sverige

Sharing Sweden är en webbplattform med lättillgängligt material som svenska ambassader, konsulat och andra organisationer kan använda för att skapa berättelser om Sverige. Materialet ska vara brett och spegla det moderna Sverige. Övergripande teman är samhällsfrågor, innovation, kultur och kreativitet samt hållbarhet, och satsningar som feministisk utrikespolitik och Agenda 2030.

Sharing Sweden erbjuder färdigpaketerade koncept, utställningar, sociala mediekampanjer, faktablad och böcker om Sverige. Här finns även information om hur man kan arbeta med varumärket Sverige i sin kommunikation. Materialet på webbplatsen är till största del öppet för alla och gratis att använda.

Image Bank Sweden

Image Bank Sweden är Sveriges officiella bildbank. Den innehåller flera tusen bilder som visar vardagslivet i Sverige och speglar sådana teman som svenska innovationer, hållbarhet samt kultur och kreativitet. Du som vill berätta om Sverige utomlands kan ladda ner och använda bilderna kostnadsfritt efter att ha godkänt användarvillkoren. SI administrerar Image bank Sweden tillsammans med Visit Sweden.

SI Paris: Institut Suédois

Varje år får över 100 000 besökare ta del av svensk kultur och utbildning i olika former genom Svenska institutet i Paris. Det gör det till ett av de mest välbesökta utländska kulturinstituten i den franska huvudstaden. SI Paris är också Sveriges enda kulturhus utomlands och uppgiften är att främja svensk kultur.

Genom att samarbeta med franska och svenska kulturutövare och institutioner strävar Svenska institutet i Paris efter att lyfta viktiga frågor för morgondagens samhälle. Institutet ska vara en knytpunkt för kulturellt utbyte och främja öppenhet och nytänkande.

Sverigebildsstrategi

Sverigebildsstrategin är en gemensam strategi för att berätta om Sverige och svenska erfarenheter för olika målgrupper. Tillsammans med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Business Sweden och VisitSweden (NSU – Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet) utvecklar vi och arbetar med strategin. Målet är att skapa enhetlig och fortsatt relevant kommunikation om Sverige.

Svenska språket i världen

Svenska institutet samarbetar med de universitet och högskolor i utlandet som erbjuder svenskundervisning eller har kurser i Sverigestudier. Det rör sig om drygt 225 akademiska institutioner i ett fyrtiotal länder. Störst antal institutioner finns i Tyskland och i USA, men även i Frankrike, Polen och Ryssland är intresset stort för att lära sig svenska.

Varje år i februari utlyser SI ett tiotal svensklärartjänster, så kallade utlandslektorat. Tjänsterna förmedlas av SI men läraren är anställd vid universitetet. Utlandslektorns uppgift är främst att undervisa i svenska språket, men håller också ofta kurser i svensk kultur och svenskt samhälle.

Svenska institutet arrangerar regelbundet konferenser och kurser för lärare och studenter och förmedlar aktuell information om Sverige, svenska språket och språkinlärning. Läs mer på webbplatsen Svenska språket i världen där du även hittar informativa artiklar om svenska språket.