Vi kommunicerar Sverige

En stor del av SI:s verksamhet handlar om att berätta om Sverige. Vi kommunicerar svenska kompetenser och erfarenheter för en internationell målgrupp, för att sätta Sverige på kartan och bidra i globala frågor. Vårt mål är att hela tiden utveckla vår kommunikation så att våra målgrupper får lära sig mer om Sverige och för att stötta de som arbetar i internationella sammanhang.
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Byggnaden i Paris där Svenska institutet i Paris ligger.
Foto: JULIEN BOURGEOIS
Svenska institutet Paris
Svenska institutet Paris, även kallat Institut suédois, är Sveriges enda kulturhus utomlands. Institutet är en levande mötesplats för svensk-franska och internationella kultursamarbeten. Här tar över 100 000 besökare varje år del av svensk kultur i olika former.
Svenska institutet Paris webbplats
Två personer som paddlar kajak.
Foto: Henrik Trygg
Sverige i digitala kanaler
Vi står bakom Sveriges officiella webbplats på engelska, sweden.se och kommunicerar även på kinesiska, arabiska och ryska. Sociala medier är navet i Sveriges digitala kommunikation och vi finns på bland annat Facebook, Twitter och Instagram. Genom omvärldsbevakning och god lokal kännedom kan vi nå fler med spännande innehåll om Sverige.
Webbplatsen sweden.se
Exempel på Sveriges Visuella identitet
Sharing Sweden – information och material om Sverige
Sharing Sweden är en webbplattform med material som svenska ambassader, konsulat och andra organisationer kan använda för att berätta om Sverige. Här erbjuder vi kommunikationskoncept, utställningar, sociala mediekampanjer, faktablad och böcker om Sverige på teman så som samhällsfrågor, innovation och hållbarhet.
Webbplatsen Sharing Sweden
Två unga kvinnor som står framför ett höghus.
Photo: Oskar Omne
Study in Sweden
Vi arbetar också med att höja Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation. Genom studentplattformen studyinsweden.se och aktiviteter på ambassader, mässor och universitet runt om i världen, arbetar vi för att öka kunskapen om Sverige som studieland.
Webbplatsen Study in Sweden
En vy över dimmig skog.
Image Bank Sweden
Image Bank är Sveriges officiella bildbank. Den innehåller flera tusen bilder som visar vardagslivet i Sverige och speglar sådana teman som svenska innovationer, hållbarhet samt kultur och kreativitet. Du som vill berätta om Sverige utomlands kan ladda ner och använda bilderna kostnadsfritt. SI administrerar Image bank Sweden tillsammans med Visit Sweden.
Bildbanken Image Bank Sweden