Med utgångspunkt i för Sverige och omvärlden relevanta teman som innovation, hållbarhet, kultur och samhällsfrågor erbjuder vi verktyg och stöd för att kommunicera berättelsen om Sverige.

Vi samverkar internationellt genom egen kommunikation med målgrupper utomlands och genom stöd för andra aktörers kommunikation om Sverige. Genom att ständigt utveckla vår kommunikation och vårt stöd vad gäller metod, teknik, form och innehåll är vi relevanta för individer och aktörer som vill agera i ett internationellt sammanhang.

SI:s digitala närvaro

SI:s digitala verktyg fortsätter att utvecklas. Webbsidor är navet i Sveriges digitala kommunikation och vi står bakom Sveriges officiella webbplats, sweden.se, som kommunicerar på engelska, kinesiska, arabiska och ryska.

Kanalerna drivs genom en kombination av projektledare med hög landkompetens på plats i Stockholm och frilansmedarbetare på plats i aktuella länder. Genom samarbeten med lokala aktörer i både traditionella och sociala medier skapas möjligheter att nå en större spridning med ett för Sverige, relevant innehåll.

Sharing Sweden – information och material om Sverige

Sharing Sweden är en webbplattform med lättillgängligt material och verktygslådor som utlandsmyndigheter och andra vidareförmedlare kan använda för att skapa syn ­ lighet och intresse för Sverige. Materialet ska spegla Sverige ur ett brett perspektiv, inklusive SI:s övergripande teman Samhälle, Innovation, Kultur och Kreativitet samt Hållbarhet, och övriga relevanta tematiska frågor i svensk utrikespolitik som feministisk utrikespolitik och Agenda 2030. Sharing Sweden erbjuder allt från färdigpaketerade koncept, så kallade toolkits, faktablad och böcker om Sverige till information om hur man kan arbeta med Sverigevarumärket i sin kommunikation. Material på webbplatsen är till största del öppet för alla och gratis att använda.

SI i sociala medier

Curators of Sweden är ett av Sveriges officiella Twitterkonton. Varje vecka håller en ny person i kontot @ Sweden och i sju dagar twittrar hen om livet i Sverige och delar med sig av åsikter och idéer längs vägen. Därefter tar en ny svensk över. stafettpinnen. Idén med Curators of Sweden är att tolka vårt land genom vanliga medborgare, vars röst kanske inte kommer fram i den allmänna bilden av Sverige.

Journalistbesök

Vi anordnar journalistbesök i syfte att öka kunskap och intresse för Sverige och att skapa synlighet för Sverige i media. Besöken genomförs både på förfrågan, där tema bestäms i samråd med utlandsmyndigheter och medieorganisationer och på initiativ av SI. Verksamheten är ett verktyg för att få genomslag internationellt för svenska prioriterade frågor. En tjänst på sweden.se, Media Room, erbjuder produktioner med rörligt material som utländska medier fritt kan ladda ner och använda i sina kanaler.

Sverigebildsstrategi

SI deltar i arbetet med att skapa en enhetlig och långsiktig kommunikation om Sverige och svenska kärnvärden och profilområden. Tillsammans med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Business Sweden och VisitSweden (NSU – Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet) utvecklar vi och implementerar Sverigebildsstrategin – en gemensam strategi för att berätta om Sverige och svenska erfarenheter för olika målgrupper och genom olika kanaler.

Del av regeringens exportstrategi

SI har under året haft ett antal uppdrag med syfte att medverka till genomförandet av regeringens exportstrategi. Ett av dem avser att ta fram besöksprogram för målgrupper av internationella beslutsfattare inom områden som är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling, liksom inom innovation och entreprenörskap där en svensk kompetens efterfrågas.

SI Paris

Varje år får över 100 000 besökare ta del av svensk kultur och utbildning i olika former genom Svenska institutet i Paris. Det gör oss till ett av de mest välbesökta utländska kulturinstituten i den franska huvudstaden. SI Paris är också Sveriges enda kulturhus utomlands.

Svenska språket i världen

På vår webbplats Svenska språket i världen berättar vi hur Svenska institutet stödjer svensklärare och svenskstuderande i utlandet.

Vårt stöd riktar sig främst till svenskundervisning vid utländska universitet och högskolor. Svenska institutet har kontakt med drygt 225 lärosäten i ett fyrtiotal länder. Det finns cirka 18 000 studenter utanför Norden som studerar svenska.

För de som är intresserde av svenska och vill lära sig språket besök learningswedish.se eller ladda ned appen Learning Swedish: