En gemensam nämnare för SI:s ledarskapsprogram är att de förmedlar kunskaper och färdigheter i syfte att bidra till stärkt ledarskap med utgångspunkt i svenska utrikespolitiska profilfrågor, med inriktning på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Målgrupperna för programmen skiftar och omfattar såväl deltagare från privat som offentlig sektor, såväl som unga ledare inom det civila samhället.

Våra utbytes- och utvecklingsprogram syftar till att skapa långsiktiga relationer och ömsesidiga läroprocesser genom möten, utbildning och kulturella upplevelser samt stärka öppenhet och demokratiska strukturer.

Managementprogrammet är en unik ledarskapsutbildning för unga företagsledare från Afrika, Asien och norra Europa. Syftet är att bygga ett varaktigt, aktivt nätverk med fokus på hållbart företagande och stärka relationer mellan de deltagande länderna.

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för unga kvinnliga sociala entreprenörer. Målet med programmet är att ge deltagarna innovativa verktyg för att kunna arbeta med hållbar utveckling och att skapa ett unikt nätverk av unga kvinnliga entreprenörer som strävar efter samhällsförändring.

Young Leaders Visitors Programme syftar till att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i Sverige och i MENA-regionen. Programmet erbjuder deltagarna ny kunskap, vidgade nätverk och innovativa verktyg för att stärka dem i deras arbete för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsutveckling.

Young Connectors of the Future   syftar till att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i Sydasien. Programmet erbjuder deltagarna ny kunskap, vidgade nätverk och innovativa verktyg för att stärka dem i deras arbete för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsutveckling.

Baltic Leadership Programme: Svenska institutets projektledarutbildning i Östersjöregionen syftar till att utveckla regionen genom att föra samman framtidens ledare och ge dem verktyg som behövs för att skapa framgångsrika gränsöverskridande samarbeten.

SHE Leads är ett ledarskapsprogram för unga kvinnliga ledare och entreprenörer i Saudiarabien. Målet med programmet är att stärka deltagarnas ledarskapsförmåga och att skapa ett unikt nätverk av unga kvinnliga ledare och entreprenörer. Ledarskapsprogrammet bidrar till SI:s uppdrag att bygga mellanfolkliga relationer och främja förtroende för Sverige.