Vi stärker framtidens ledare

SI:s ledarskapsprogram och stipendieprogram har som mål att stärka framtidens ledare. Varje år deltar runt 1000 förändringsaktörer och globala ledare i program som bidrar till en hållbar utveckling i deras hemländer och regioner.
Foto: Susanne Walström/Sylvie

SI:s ledarskapsprogram stärker ledare från privat och offentlig sektor och civilsamhället i deras arbete för en hållbar utveckling. Varje år väljs omkring 700 förändringsaktörer, från länder i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien, ut till att delta i våra ledarskapsprogram.

SI Scholarship for Global Professionals är ett fullt finansierat internationellt stipiendieprogram för magister-/masterstudier. Varje år delas omkring 350 stipendier ut med syftet att utveckla globala ledare som kan bidra till en hållbar utveckling i sina respektive hemländer och regioner.

Deltagare i våra ledarskaps-och stipendieprogram får alla tillgång till unika nätverk för ett professionellt utbyte med varandra och med Sverige. Under studietiden ingår stipendiaterna i Network for Future Global Professionals, ett nätverk som stöttar dem att utvecklas professionellt under studietiden i Sverige.

 

Close up shot of two persons discussing with one another, roll-up in the background
Participants of SIMP Africa and SIMP Bolivia in 2019. Foto: Elliot Elliot
Swedish Institute Management Programme
Swedish Institute Management Programme (SIMP) är ett ledarskapsprogram med hållbarhetsfokus för ambitiösa och innovativa företagsledare från Afrika, Asien samt norra Europa och Östeuropa. Programmet tar avstamp i Sveriges betydande roll och position inom innovation och hållbart företagande.
Foto: Margareta Bloom Sandebäck
She Entrepreneurs
She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för ambitiösa kvinnliga entreprenörer från utvalda länder i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet som driver framgångsrika företag med fokus på hållbarhet. Programmet ger deltagarna kunskap, konkreta verktyg, och erfarenhetsutbyten som hjälper dem att utvecklas som entreprenörer och ledare, och att skala upp sina företag.
Photo: Margareta Bloom Sandebaeck
SI Leader Lab
SI Leader Lab är ett ledarskapsprogram för unga ledare i det civila samhället i Sydasien, Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa som arbetar för Mål 16 inom Agenda 2030, för att främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen. Programmet ger deltagarna ny kunskap, innovativa verktyg och ett brett nätverk som stärker deras ledarskapsförmåga och opinionsarbete.
En man och en kvinna i samtal framför en dator.
Foto: Susanne Walström
SI Academy for Young Professionals
SI Academy for Young Professionals (SAYP) är ett ledarskapsprogram för unga yrkesverksamma ledare inom offentlig sektor och civilsamhället från västra Balkan, Östersjöregionen och i de östliga partnerskapsländerna, som vill fördjupa sina kunskaper om modernt hållbart styre. SAYP är ett samarbete mellan Svenska institutet och svenska universitet som ansvarar för att organisera olika utbildningsmoduler inom ledarskapsprogrammet.