Vi bygger relationer och nätverk

SI:s samarbetar brett med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och lärosäten för att sprida kunskap om Sverige och främja långsiktiga relationer i utlandet. Genom vårt nära samarbete med Sveriges ambassader och konsulat erbjuder vi ett unikt nätverk för internationaliseringen av svenska kompetenser.
Foto: Moa Karlberg

Utgångspunkten för vårt arbete är samarbete. Samarbeten som bygger på ömsesidigt intresse och tydlig lokalt ägarskap skapar långsiktigt hållbara relationer. Målet för verksamheten är att SI:s målgrupper – individer och institutioner – har stärkt sitt arbete för demokratisering och hållbarhet och sin förmåga att agera och förändra i sina specifika sammanhang.

Global Professional Scholarship är ett eftertraktat och fullt finansierat internationellt stipendieprogram för magister-/masterstudier i Sverige. Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma från 41 länder som har ambition att bidra till en hållbara utveckling i sitt hemland. Stipendiet erbjuder en unik möjlighet för stipendiaten att utvecklas både professionellt och akademiskt, uppleva den svenska kulturen samt bygga långvariga relationer med såväl Sverige som övriga stipendiemottagare. Programmet finansieras av Utrikesdepartementet. Mer om stipendiet hittar du här

Nätverk för ledare och förändringsaktörer

Vi arbetar också för att attrahera talang till Sverige, skapa och underhålla talangnätverk som bidrar till en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling och till att höja Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation.

Svenska institutet arbetar aktivt med SI Network for Global Professionals (NFGP) – ett nätverk som syftar till att bygga en stark och långvarig relation mellan Sverige och SI:s stipendiater. Medlemmarna i nätverket erbjuds möjlighet att delta i evenemang, workshoppar och företagsbesök runt om i Sverige, för att få ökad kännedom om Sverige, skapa nätverk och kontakter.

Det relationsskapande arbetet under vistelsen i Sverige bygger en stark gemenskap mellan stipendiaterna och en tydlig relation till Sverige som sedan ligger till grund för vår alumnverksamhet. SI:s alumner är nyckelpersoner för ett fortsatt utbyte och samarbete inom högre utbildning och forskning, men även i den internationella dialogen om demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet. Läs mer om vårt alumnarbete.

Samarbete som verktyg för förändring

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Vi finansierar samarbeten och utbyten för både individer och organisationer. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.

Creative Partnerships Programme erbjuder projektstöd till svenska organisationer och deras internationella partners inom civilsamhället, kultur- och mediesektorn. Programmet ska möjliggöra samarbetsprojekt med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Läs mer om Creative Partnerships Programme och om vårt övriga arbetet i Östersjöregionen