SI Creative Partnerships Programme

Svenska institutets Creative Partnerships Programme ger stöd till svenska organisationer och deras internationella partners inom civilsamhället, kultur- och mediesektorn. Programmet möjliggör samarbetsprojekt med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Nästa utlysning öppnar preliminärt i december 2024.

Ansökan stängd

Översikt

Projektdatabas

Här finns en länk till vår projektdatabas där det går att se vilka projekt vi beviljat stöd till tidigare.

Vad är Swedish Institute Creative Partnerships Programme?

Creative Partnerships är ett program som ersätter SI:s tidigare program Creative Force. Det är öppet för svenska organisationer och deras partners i våra programländer. Projekt som får stöd ska bidra till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till respekt för de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i programländerna.

Vilka länder ingår?

Creative Partnerships omfattar projekt i Afrika, MENA, EU:s östliga partnerskap, västra Balkan och Turkiet. Projekt ska huvudsakligen genomföras i programländerna. I länder där den politiska situationen gör det omöjligt att genomföra aktiviteter, kan projekt genomföras i Sverige eller i tredje land.

Programländer:

 • Afrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
 • MENA: Algeriet, Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien.
 • Västra Balkan och Turkiet: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.
 • EU:s östliga partnerskap: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina.

Observera följande:

Vem kan söka?

 • Svenska organisationer inom civilsamhället samt aktörer inom offentlig och privat sektor. Du söker tillsammans med en partnerorganisation i något/några av programländerna.
 • Du måste ha en organisation/enskild firma som är registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst två år.
 • Internationella partnerorganisationer kan utgöras av formella och informella kulturaktörer, journalistnätverk eller mediaorganisationer. De kan även finnas inom civilsamhället och offentlig och privat sektor. 

Vilken målgrupp riktar programmet sig mot?

Ditt projekt ska rikta sig till förändringsaktörer, opinionsbildare och demokratins röstbärare i programländerna, personer som arbetar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. De kan vara inflytelserika ledare verksamma inom civilsamhället, näringslivet, utbildnings-, kultur- och mediesektorn samt inom offentlig förvaltning. Det ska vara individer med mandat att driva förändring i sin organisation eller sitt nätverk.

Dessa individer kan finnas inom:

 • den internationella partnerorganisationen
 • andra organisationer/nätverk som deltar i projektet i programlandet

Passar mitt projekt in i programmet?

Creative Partnerships delar ut pengar till projekt som:

 • syftar till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i något av programländerna.
 • ska stärka kapaciteten hos aktörer med mandat att driva förändring inom sin organisation eller sitt nätverk i programlandet.
 • omfattar kunskapsutbyte, nätverksbyggande och/eller innovativ metodutveckling mellan parterna.
 • är hållbart. Det innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.
 • har en stark lokal förankring i partnerlandet och bygger på lokalt definierade behov.
 • inte har vinstdrivande syfte.

Det finns två olika typer av bidrag

Såddfinansiering för att förbereda ett samarbetsprojekt (se nedan). Ni kan ansöka om upp till 200 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader från projektstart.

Observera att genomfört såddprojekt inte automatiskt garanterar bidrag till ett samarbetsprojekt. Vi kräver inte att ni har genomfört ett såddprojekt för att ansöka om ett samarbetsprojekt.

Samarbetsprojekt är större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och kapacitetsstärkning hos partnerorganisationen och/eller målgruppen. I denna utlysningsomgång kan du och dina internationella partners söka upp till två miljoner kronor för projekt som pågår i högst 24 månader.

Hur du ansöker

FAQ

Har du frågor? Nedan finns en FAQ.

Om du fortfarande inte hittat svar på dina frågor – maila oss! creativepartnerships(at)si.se

Ansökningsinformation

När du beviljats stöd

Personuppgiftsbehandling

Svenska institutet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna ansökningar är allmänna handlingar. I ansökan till Creative Partnerships efterfrågar SI information om namn och kontaktuppgifter till den svenska sökande organisationens kontaktperson. Vi tar in samma personuppgifter för kontaktpersonen hos de huvudsakliga partnerorganisationerna. Uppgifterna hämtas in för att kunna hantera ansökan i alla dess skeenden och för att kunna ha kontakt med parterna. När ansökan väl är beslutad används uppgifterna i informations- och/eller analys/uppföljningssyfte. Uppgifterna delas om relevant med Sveriges utlandsmyndigheter. Läs vår integritetspolicy.