Utlysningar

Svenska institutet främjar internationella utbyten inom områdena kultur, utbildning, forskning, samhälle samt områden som rör internationella erfarenheter och media.