Tillgänglighetsredogörelse för si.se

Svenska institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och den här sidan beskriver hur si.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet nedan för mer information. Vi jobbar med att åtgärda dessa brister i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande intern och extern testning av si.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 april 2020. Därefter har vi åtgärdat vissa brister och uppdaterat den här redogörelsen 19 mars 2021.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

Några sidor använder samma länktext för att länka till olika sidor.

Problem för användare utan synförmåga

  • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur.
  • Vissa formulär-komponenter (fält och knappar) saknar etiketter/ledtexter och/eller rollbeskrivning.
  • Metod/funktion för att hoppa över grupperat innehåll som repeteras saknas.
  • På några sidor finns det bilder som är dekorativa, men som har implementerats på ett sätt som gör att skärmläsare ändå läser upp dem.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss på si@si.se om du behöver innehåll från si.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan.

Vi behöver följande information:

  • innehållets webbadress (URL)
  • ditt namn och din e-postadress
  • formatet du behöver

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss eller meddela oss via detta formulär om du upptäcker brister och problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 mars 2021.