Vi analyserar Sverigebilden

SI är experter på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt och arbetar löpande med studier och analyser av bilden av Sverige. Vi följer och mäter uppfattningen om Sverige i andra länder och analyserar hur Sverige är relevant för internationella målgrupper. Genom egna studier, omvärldsbevakning och analys bygger myndigheten kunskap om specifika frågor och händelser som kan påverka bilden av Sverige.
Foto: Lieselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Aktuellt Aktuellt

Fotografi över Stockholms hustak
Omvärldens bild av Sverige – Sveriges position i Nation Brands Index 2022
Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken. Sverige rankas på plats nio i årets undersökning och finns därmed återigen med bland de tio länder som rankas högst – vilket pekar mot ett stabilt och starkt varumärke.
Läs Omvärldens bild av Sverige - Sveriges position i Nation Brands Index
Notis eller världsnyhet? Hur riksdagsvalet i Sverige 2022 porträtterats utomlands
Svenska institutet (SI) har undersökt hur internationella medier samt sociala medier rapporterade om det svenska riksdagsvalet 2022.
Läs rapporten här
Foto: Henrik Trygg
Så uppfattas Sverige i Baltikum
Svenska institutet (SI) har undersökt bilden av Sverige i Estland, Lettland och Litauen. Även mediebilden och kännedomen om Sverige har undersökts.
Läs rapporten här
Bild: Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se
Så uppfattas Sverige av EU-länderna
Inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU första halvåret 2023 har Svenska institutet (SI) tagit fram en rapport som har undersökt bilden av Sverige i samtliga EU-länder. SI har även undersökt kännedomen om EU och dess institutioner i medlemsländerna.
Läs rapporten här
People sitting outside talking
Bild: Faramarz Gosheh/imagebank.sweden.se
Unga i Indien, Japan och Sydkoreas bild av Sverige
Svenska institutet (SI) har i uppdrag att öka intresset och förtroendet för Sverige utomlands. Ett av myndighetens huvuduppdrag är att analysera bilden av Sverige hos olika målgrupper och i olika länder. Hur Sverige uppfattas och den bild som olika målgrupper har av Sverige spelar roll för att attrahera turism, talanger och investeringar till Sverige. Den här rapporten undersöker bilden av Sverige bland unga i storstäder i Indien, Japan och Sydkorea.
Läs rapporten här
Ett säte med en svensk flagg.
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Så ser utländska marknader på Sverige
Svenska institutet (SI) har i uppdrag att analysera omvärldens bild av Sverige. Idag presenteras en rapport där uppfattningen om Sverige hos representanter för näringslivet i Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA har undersökts.
Läs rapporten här
Foto: Ulf Grünbaum/Imagebank.sweden.se
Bilden av Sverige utomlands 2021
Svenska institutet presenterar 2021 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Året präglades till stor del av coronapandemin och hanteringen av den. Rapporteringen om den svenska pandemihanteringen var dock inte lika omfattande som 2020. Rapporteringen täcker till exempel idrott, inrikesfrågor som kriminalitet och säkerhetsfrågor samt politiska händelser.
Läs rapporten här
Bild över Sverige från ovan.
Foto: Shutterstock
Omvärldens bild av Sverige - Sveriges position i Nation Brands Index 2021
Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken. Sverige rankas på plats nio i årets undersökning och finns därmed återigen med bland de tio länder som rankas högst – vilket pekar mot ett stabilt och starkt varumärke.
Läs Omvärldens bild av Sverige - Sveriges position i Nation Brands Index 2021
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.
Mediebilden av Sverige december 2022
Under december var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under föregående månad i alla länder. Mest rapporterades det om Sverige i Finland och Norge, följt av Ryssland.
Läs rapporten här
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.
Mediebilden av Sverige november 2022
Under november var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under föregående månad i alla länder förutom Norge. Alla länder fortsatte att rapportera om processen kring Sveriges Natoansökan och i några länder är ämnet framträdande. Det rapporteras även i samtliga länder om två aktuella fall av misstänkt spioneri mot Sverige. Rapportering om Nord Stream är ett framträdande ämne i rapporteringen om Sverige och det framgår att den svenska utredningen pekar mot medvetet sabotage mot gasledningarna.
Läs rapporten här
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.
Mediebilden av Sverige oktober 2022
Under oktober var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under september i alla länder förutom Ryssland och Tyskland. Mest rapporterades det om Sverige i Finland, följt av Ryssland.
Läs rapporten här
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.
Mediebilden av Sverige september 2022
Stora andelar av rapporteringen om Sverige under september handlade om det svenska valet i alla länder utom i Ryssland. Rapportering om svensk ekonomi och utmaningarna kring energiförsörjning var ett annat tema, som förekom framförallt i de nordiska länderna, USA och Ryssland. Under september rapporterades även i relativt stor utsträckning om gasläckorna på Nord Stream.
Läs rapporten här
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.
Bilden av Sverige i tillväxtländer
En studie av förutsättningarna för bredare ekonomiska relationer med Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Bangladesh, Kambodja och Vietnam.
Läs rapporten här
Några studenter sitter utomhus tillsammans.
Foto: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se
Sverigebilder i Kina
Rapporten undersöker Sverigebilden hos unga kineser i storstäder respektive Sverigealumner samt mediebilden av Sverige i kinesiska nyhetsmedier och sociala medier. Sverige är relativt välkänt bland unga kineser. Samtliga respondenter har hört talas om eller känner till Sverige. Nästan hälften av de unga kineserna uppger att de har kännedom om Sverige, 37 % uppger att de har begränsad kännedom och 17 % att de bara känner till Sverige vid namn.
Läs Sverigebilder i Kina
Två personer som paddlar kajak.
Foto: Henrik Trygg
Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa
Alla länder som ingår i studien tillhör Sveriges närområde och har många olika typer av utbyten och kontakter med Sverige. Samtidigt som det finns stora skillnader mellan länderna, uppger en majoritet av allmänheten i alla länder att de har en bra eller mycket bra bild av Sverige. Allra mest positiv bild av Sverige har man i Ukraina. Samtidigt visar studierna att kännedomen om Sverige är låg. Sverige förknippas med positiva egenskaper som stabilt och vackert och värden som öppenhet och modernitet.
Läs Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa
Foto: Friluftsbyn Höga Kusten
Bilden av Sverige i Ryssland
Svenska institutet presenterar för första gången en studie av bilden av Sverige i Ryssland. Samtidigt som bilden av Sverige är god, finns utrymme att utveckla kunskapen om Sverige ytterligare, då allmänheten i Ryssland har låg kunskap om landet. Betydande andelar känner endast till Sverige vid namn och kunskapen om Sverige bygger oftast inte på erfarenheter av besök i landet eller på personliga kontakter.
Läs Bilden av Sverige i Ryssland
Luftballong flyger över Småland
Foto: Patrik Svedberg
Bilden av Sverige utomlands 2020
Svenska institutet presenterar 2020 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Det har varit ett exceptionellt år för rapporteringen om Sverige. Aldrig tidigare har en specifik händelse som Sveriges hantering av coronapandemin skapat sådan uppmärksamhet. Bilden av Sverige är generellt positiv och Sverige fortsätter att ligga i topp i flera internationella mätningar.
Läs Bilden av Sverige utomlands 2020
En ensam fiskebåt på havet
Foto: Per Pixel Petersson
Bilden av Sverige i Norden
Svenska institutets rapport om bilden av Sverige i Norden visar att bilden är god, kännedomen om Sverige är hög och att det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan respektive land och Sverige. Samtidigt uppger en betydande andel av de tillfrågade att deras bild har försämrats under det senaste året. Den vanligaste anledningen till detta uppges vara Sveriges hantering av coronapandemin.
Läs Bilden av Sverige i Norden
Snötäckta grenar mot en blå himmel.
Fotograf: Niclas Vestefjell
Kvartalsrapport 4 Sverigebilden 2020
Årets fjärde och sista kvartalsrapport över bilden av Sverige utomlands täcker perioden mellan oktober och december. Artiklar och inlägg om Sveriges hantering av coronapandemin förekommer i något högre grad än tidigare period till följd av den ökade smittspridning. Dessa beräknas utgöra cirka 5–25 procent av alla artiklar om Sverige.
Läs kvartalsrapport 4 Sverigebilden 2020
Kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2020
I årets tredje kvartalsrapport över bilden av Sverige utomlands som täcker perioden juli till september är Sveriges hantering av coronapandemin fortfarande i fokus. Andra ämnen som rapporteras kring kopplade till Sverige är bland annat upplopp i Malmö och nyheten att ett laboratorium i Sverige bekräftar att den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj förgiftats av nervgiftet novitjok.
Läs kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2020
Apartment buildings
Helena Wahlman/imagebank.sweden.se Foto: Helena Wahlman/imagebank.sweden.se
Kvartalsrapport 2 Sverigebilden 2020
I årets andra kvartalsrapport som täcker perioden april till och med juni utgör coronapandemin en stor del av samtalet om Sverige i utländsk media och på digitala plattformar. Många artiklar belyser och diskuterar Sveriges strategi för att hantera coronapandemin och dess utfall ur olika perspektiv.
Läs kvartalsrapport 2 Sverigebilden 2020
Kvartalsrapport 1 Sverigebilden 2020
Årets första kvartalsrapport lyfter händelser som fått stort genomslag utomlands under januari till mars, innan världen drabbades i stor skala av corona. Bland annat uppmärksammade ett blogginlägg ”den svenska biten”, dvs fenomenet att det sista exemplaret av en vara blir kvar på hyllan i matbutiken. Något som sägs vara ett svenskt fenomen och ett bevis på att svenskar inte är giriga.
Läs kvartalsrapport 1 Sverigebilden 2020
Bilden av Sverige i världen 2019
Svenska institutets årsrapport för 2019 visar att Sverige rankas främst av 50 länder på miljöområdet. Rapporten visar också att det svenska nationsvarumärket är rankat på plats 10 bland de 50 länder som ingår i studien. En position som stärkts något under 2010-talet. Sverige toppar även internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och samhällsstyre.
Läs Årsrapporten bilden av Sverige i världen 2019
Kvartalsrapport 4 Sverigebilden 2019
I vår sista kvartalsrapport för 2019 lyfter vi några av de händelser som under perioden fått störst genomslag världen över. Bland dem återfinns den sorgliga nyheten om sångerskan Marie Fredrikssons alltför tidiga bortgång den 9 december.
Läs Kvartalsrapport 4 Sverigebilden 2019
Trikåfabriken, Hammarby Sjöstad. Foto: SI
Bilden av Sverige i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien
SI gör nu en analys av Sverigebilden i Gulfregionen som fokuserar på de två befolkningsmässigt största länderna i regionen, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (FAE). I Dubai (FAE:s största stad) kommer världsutställningen Expo 2020 att äga rum.
Läs rapporten Bilden av Sverige i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien
Kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2019
Kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2019. Rapporten visar att Sverigebilden under månaderna juli, augusti och september i stort präglats av uppmärksamheten av åtalet mot amerikanske artisten ASAP Rocky och av Greta Thunbergs tal i FN:s generalförsamling.
Läs Kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2019
Students
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se
Kvartalsrapport 2 Sverigebilden 2019
SI:s kvartalsrapport 2 innehåller sammanfattningar av SI:s arbete med att följa och analysera bilden av Sverige utomlands för perioden april tom juni. Rapporten innehåller nedslag i nyhetsrapportering och samtalet om Sverige på sociala-medier under perioden. I rapporten sammanfattas också samtalet om Sverige inför Europaparlamentsvalet i åtta länder i Europa, en redogörelse för de internationella index som har publicerats samt en sammanfattning av den Amerikastudie som lanserades i juni.
Läs Kvartalsrapport 1 Sverigebilden 2019
Photo: Shutterstock
Bilden av Sverige i Amerika
I rapporten undersöker Svenska institutet bilden av Sverige i USA, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru. Rapporten syftar till att förstå hur Sverige uppfattas samt vilka teman och områden de svarande associerar med Sverige. En diskussion om huruvida bilden av Sverige är i förändring har pågått under senare år och därför har även frågor om huruvida de svarande anser att deras bild har förändrats under det senaste året inkluderats.
Läs rapporten Bilden av Sverige i Amerika 2019
photo: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
Kvartalsrapport 1 Sverigebilden 2019
SI:s kvartalsrapport om Sverigebilden innehåller sammanfattningar av SI:s arbete med att följa och analysera bilden av Sverige utomlands. Rapporten innehåller nedslag i nyhetsrapporten och sociala medier-samtalet om Sverige de senaste tre månaderna, en redogörelse för de internationella index som har publicerats och sammanfattningar av de studier SI publicerat.
Läs Kvartalsrapport 1 Sverigebilden 2019
Bilden av Sverige i utlandet 2018
Svenska institutets årsrapport för 2018 visar att bilden av Sverige utomlands är övervägande positiv. Sverige toppar internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och globala frågor. På digitala plattformar är samtalet om Sverige mångfacetterat och handlar om alltifrån sport och underhållning till politik och migration.
Öppna rapporten som pdf
”Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018 i internationell rapportering och på sociala medier”
Rapporten undersöker hur stora nyhetsmedier i nio olika länder – Frankrike, Kroatien, Polen, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och USA – rapporterade om det svenska riksdagsvalet, samt hur valet diskuterades i engelskspråkiga sociala medier och nyhetsmedier globalt. Resultaten jämförs med det utrymme andra nyheter från Sverige fått under året internationellt.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
Sverige i ett nytt ljus?
Svenska institutet sammanfattar i den här rapporten bilden av Sverige 2015–2017. Bilden av Sverige utomlands är fortsatt övervägande positiv men synen på Sverige är idag mer mångfacetterad och komplex än för bara fem till tio år sedan.
Öppna rapporten som pdf
Bilden av Sverige i Nederländerna
I Nederländerna associerar man Sverige framför allt med hållbarhetsfrågor, kultur, utbildning/forskning och till en något lägre grad mänskliga rättigheter. Läs mer om hur Sverige uppfattas i Nederländerna.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Bilden av Sverige i Kanada och USA
Bilden av Sverige i USA har fått stor uppmärksamhetunder senare år. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en ökad förståelse för hur Sverige uppfattas i Nordamerika.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Efter flyktingkrisen: fortsatt positiv bild av Sverige, med negativa inslag i två länder
Mot bakgrund av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015, har Svenska institutet undersökt bilden av Sverige i sju europeiska länder; Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Turkiet.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se
Feministisk utrikespolitik: Rött skynke eller vit flagg?
Rapporten ger en bild av synen på begreppen jämställdhet och feminism i ett antal länder av intresse för Sveriges internationella målsättningar. Undersökningen är genomförd av Svenska Institutet.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Sverigebilden i Kina (2016)
Studien ska skapa en bild av hur den kinesiska allmänheten ser på Sverige, med fokus på unga kineser i storstadsregioner. Undersökningen har gjorts av Kairos Future på uppdrag av Sveriges ambassad i Peking och med stöd från Svenska institutet.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se
Bilden av Sverige: Ryssland
Rapporten gjordes under våren 2016. Den väger samman flera studier och indikatorer kopplade till frågan om Sverigebilden i Ryssland mellan åren 2014 och 2016. Svenska institutet gjorde analysen som utgår från tre enkätundersökningar, djupintervjuer samt studier av rapportering i sociala och textbaserade medier.
Öppna rapporten som pdf

Tidigare om Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering

Kontakt

Sofia Bard