Vi undersöker hur människor i olika länder ser på Sverige och analyserar hur Sverige är relevant för internationella målgrupper. Vi sprider kunskap genom:

  • omvärldsbevakning och analys av Sverigebilden
  • seminarier om hur Sverigebilden ser ut eller förändras
  • Sverigebildsstrategin – att bilden av Sverige ska präglas av innovation, kreativitet, samhälle och hållbarhet

Genom omvärldsbevakning och analys bygger SI kunskap om de specifika frågor, tendenser och tillfällen som kan skapa ett långsiktigt förtroende för Sverige. Vi genomför löpande egna studier, såväl kvantitativa som kvalitativa, med syfte att följa och mäta Sverigebilden utomlands. Vi erbjuder information och stöd för dig som vill skapa relationer mellan Sverige och utlandet.

Vi följer flera internationella index för att undersöka hur Sverige uppfattas utomlands. Vi har också fördjupat informationsmaterial för dig som vill veta mer om hur Sverige uppfattas i olika frågor.

Under rubriken Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering sammanställer vi varje vecka den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige kopplat till coronapandemin.