Vi analyserar Sverigebilden

SI är experter på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt och arbetar löpande med studier och analyser av bilden av Sverige. Vi följer och mäter uppfattningen om Sverige i andra länder och analyserar hur Sverige är relevant för internationella målgrupper. Genom egna studier, omvärldsbevakning och analys bygger myndigheten kunskap om specifika frågor och händelser som kan påverka bilden av Sverige.
Foto: Lieselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se
Läs mer om “Prenumerera på vårt nyhetsbrev om bilden av Sverige”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om bilden av Sverige

Aktuellt Aktuellt

Läs mer om “Bilden av Sverige utomlands 2023”

Bilden av Sverige utomlands 2023

SI:s rapport om bilden av Sverige 2023 visar att den fortfarande är stabil och positiv i stora delar av världen men att den har förändrats i vissa länder. Sverigebilden har...
Läs mer om “Sverigebilden i MENA och Asien. Delrapport 1”
Bilden visar andel som är positiva, neutrala eller negativa till Sverige

Sverigebilden i MENA och Asien. Delrapport 1

Svenska institutet har undersökt hur Sverige uppfattas av allmänheten i ett antal länder i Mellanöstern och Asien mot bakgrund av det senaste årets händelser med bland annat koranbränningar och informationspåverkanskampanjen...
Läs mer om “Uppfattningen om Sverige som idrottsnation”

Uppfattningen om Sverige som idrottsnation

I studien ”Idrott kan skapa attraktionskraft för Sverige” har Svenska institutet undersökt idrottens betydelse för ett lands varumärke och mer specifikt för betydelsen för bilden av Sverige. Studien visar bland...
Läs mer om “Bilden av Sverige utomlands 2022”
Glaspelare vid Sergels torg i Stockholm, lyser i gult och blått - för att markera stöd till Ukraina.

Bilden av Sverige utomlands 2022

I den årliga Sverigebildsrapporten sammanfattar vi hur omvärlden ser på Sverige. Under 2022 dominerades den internationella medierapporteringen av kriget i Ukraina och Sveriges ansökan om Natomedlemskap.
Läs mer om “Bilden av Sverige i Baltikum”
Archipelago

Bilden av Sverige i Baltikum

Sverige och de baltiska länderna flätas samman av såväl historiska som nutida band. Studien visar att bilden av Sverige är god i de baltiska länderna. Associationerna till Sverige är överlag...
Läs mer om “Bilden av Sverige utomlands 2021”
Swedish parliament building

Bilden av Sverige utomlands 2021

I den årliga Sverigebildsrapporten sammanfattar vi hur omvärlden ser på Sverige 2021 – ett år som fortsatt präglats av pandemin, men där också brottslighet och inrikespolitik har uppmärksammats i internationell...
Läs mer om “Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa”
Kayaking

Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa

Alla länder i studien förenas av att bilden av Sverige är god. Trots ländernas stora olikheter förknippas Sverige, enligt ett känt och sammanhållet mönster, med positiva egenskaper som stabilt och...
Läs mer om “Bilden av Sverige i Norden”
Clam farming

Bilden av Sverige i Norden

Sverige ses i de andra nordiska länderna som ett modernt, öppet välfärdsland, med hög levnadsstandard och som präglas av jämlikhet. Samtidigt finns det ett ifrågasättande av hur Sverige utvecklas och...
Läs mer om “Bilden av Sverige i Ryssland”
Hiking in the High Coast

Bilden av Sverige i Ryssland

Kännedomen om Sverige är låg, men bilden av Sverige är stabilt positiv. Sverige associeras med attribut som modern, vacker och stabil. Sverige har också en dragningskraft, särskilt bland unga. Intresset...
Läs mer om “Sverigebilder i Kina”
Student life

Sverigebilder i Kina

Den här studien undersöker hur unga kineser och kinesiska alumner som studerat vid svenska lärosäten ser på Sverige. Rapporten visar på en övergripande positiv attityd till Sverige hos båda grupperna.
Läs mer om “Bilden av Sverige utomlands 2019”
Wind turbines

Bilden av Sverige utomlands 2019

De senaste åren har bilden av Sverige förstärkts något. Sveriges två tydligaste styrkeområden utgörs av hur landet uppfattas vad gäller samhällsstyre och att Sverige uppfattas som ett land som ansvarstagande...
Läs mer om “Bilden av Sverige i Kanada och USA”
Office teamwork

Bilden av Sverige i Kanada och USA

Bilden av Sverige i USA har fått stor uppmärksamhet under senare år. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en ökad förståelse för hur Sverige uppfattas i Nordamerika.
Läs mer om “Bilden av Sverige i Amerika”
Gammelstad Church Town

Bilden av Sverige i Amerika

Bilden av Sverige är generellt sett positiv i alla länder: Sverige rankas högst i sex av de sju undersökta länderna med undantag för Bolivia, där Tyskland rankas högre. Inställningen till...
Läs mer om “Bilden av Sverige efter flyktingkrisen”
Greeting Ceremony

Bilden av Sverige efter flyktingkrisen

Mot bakgrund av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015, har Svenska institutet undersökt bilden av Sverige i sju europeiska länder; Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och...