Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa

Alla länder i studien förenas av att bilden av Sverige är god. Trots ländernas stora olikheter förknippas Sverige, enligt ett känt och sammanhållet mönster, med positiva egenskaper som stabilt och vackert, och med värden som öppenhet och modernitet.
Kayaking

De länder som ingår i studien utgör två olika grupper av länder, och det finns även individuella skillnader mellan länderna. Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien är EU-länder, medan Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina ingår i det Östliga partnerskapet och är mottagare av ett omfattande svenskt bistånd. Skillnaderna mellan länderna i studien gäller även dimensioner som t ex politik och medielandskap. Närheten till Sverige varierar också mellan länderna, såväl geografiskt, som när det gäller befintliga kontakter.

Hos en majoritet i länderna är bilden oförändrad under det senaste året och en stor andel av de tillfrågade uppger att de har fått en mer positiv bild av Sverige. Precis som i en del andra delar av världen har Sveriges hantering av coronapandemin fått stor uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen, och den tycks, om något, ha påverkat bilden av Sverige i en positiv riktning. På samma gång är kännedomen om Sverige låg.

Läs mer om bilden av Sverige i Central- och Östeuropa