Svenskan i världen

Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska vid ett lärosäte utanför Sverige.
Läs om SI:s stöd till svenskundervisningen
Foto: Sofia Sabel

Läs mer om “Sista ansökningsdag för bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang vid utländska lärosäten med svenskundervisning är den 27 september.”

Sista ansökningsdag för bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang vid utländska lärosäten med svenskundervisning är den 27 september.

Evenemang Evenemang

Kontakta oss