Svenskan i världen

Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska.
Läs mer om SI:s stöd
Foto: Evelina Ytterbom

Svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige

Läs mer om “Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning”

Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning

Läs mer om “Svenskstuderande på Instagram!”

Svenskstuderande på Instagram!

Pluggar du svenska vid ett universitet eller en högskola utanför Sverige? I så fall är du och dina kurskamrater välkomna att ta hand om @svenskanivarlden under en eller ett par veckor. Prata med din svensklärare och mejla oss på sveu@si.se
197
Svenskan i världen
Cirka 200 institutioner vid universitet och högskolor i 36 länder erbjuder svenskundervisning. Drygt 27 000 studenter läser svenska och Sverigestudier varje läsår.
4100
Stort intresse för svenska språket i Tyskland
Drygt 4 100 studenter pluggade svenska på universitet i Tyskland under läsåret 2022/2023.

Evenemang Evenemang

SI:s nyhetsbrev för dig som arbetar som svensklärare vid ett lärosäte i utlandet

Läs mer om “Anmäl dig till nyhetsbrevet”

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Kontakta oss