Svenskan i världen

Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska.
Läs mer om SI:s stöd
Foto: Evelina Ytterbom

Svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige

Läs mer om “Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning”

Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning

Läs mer om “Se Sara Lövestams inspelade gästföreläsning!”

Se Sara Lövestams inspelade gästföreläsning!

Du som är svensklärare vid lärosäten med svenskundervisning i världen har möjlighet att se en föreläsning av Sara Lövestam, svensklärare, språkvetare och författare. Föreläsningen finns tillgänglig till 15 december 2023
200
Svenskan i världen
Cirka 200 institutioner vid universitet och högskolor i 36 länder erbjuder svenskundervisning. Drygt 27 000 studenter läser svenska och Sverigestudier varje läsår.
4100
Stort intresse för svenska språket i Tyskland
Drygt 4 100 studenter pluggade svenska på universitet i Tyskland under läsåret 2022/2023.

Evenemang Evenemang

Kontakta oss