Svenskan i världen

Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska.
Läs mer om SI:s stöd
Foto: Evelina Ytterbom

Svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige

Läs mer om “Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning”

Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning

Läs mer om “Vill du bjuda in en gästföreläsare?”

Vill du bjuda in en gästföreläsare?

Du som är svensklärare och SI:s kontaktperson vid lärosäten med svenskundervisning i världen kan söka bidrag för gästföreläsningar, studieresor, projekt och evenemang. Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober!
Läs mer om “Sök bidrag till nordiska projekt”

Sök bidrag till nordiska projekt

Universitet i världen kan söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt för att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och för att öka intresset för Norden som region. Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober!
204
Svenskan i världen
204 institutioner vid universitet och högskolor i 36 länder erbjuder svenskundervisning. Drygt 30 000 studenter läser svenska och Sverigestudier varje läsår.
4100
Stort intresse för svenska språket i Tyskland
Drygt 4 100 studenter pluggade svenska på universitet i Tyskland under läsåret 2021/2022.

Kontakta oss