Artiklar om språk

Här hittar du artiklar om svenska språket, andra nordiska språk och språkinlärning.
En kvinna har ett barn i knät. De läser en bok om Pippi Långstrump tillsammans.
Generation efter generation har i tidig ålder mött det svenska språket via Astrid Lindgrens finurliga texter. Foto: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se
Svenska språket – en allmän beskrivning
Det svenska språket har uppskattningsvis 10 miljoner talare. Endast 53 av världens drygt 6 500 språk har fler talare. Svenskan kan därför räknas till gruppen stora språk.
Läs hela artikeln
Riksdagssalen sedd genom en glasdörr med symbolen
Sverige har sedan den 1 juli 2009 en språklag som reglerar språkpolitiken. Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
Språksituationen i Sverige
Språk är ett viktigt inslag i människors liv. Allt fler både skriver och läser stora textmängder i sitt yrke, men också privat. Samtidigt läser vi numera inte bara på papper utan också på datorskärmar, läsplattor och mobiltelefoner.
Läs hela artikeln
Två personer tittar i en mobiltelefon. En grupp personer sitter vid ett bord i bakgrunden.
Ny teknik som datorer och mobiltelefoner har haft stor inverkan på språket och språkanvändningen. Foto: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se
Hur förändras svenskan?
Svenskan förändras ständigt, precis som andra språk. Här lyfter vi fram några viktiga utvecklingstendenser i svenskan.
Läs hela artikeln
Hällristning
Hällristning från bronsåldern i Tanum i Bohuslän. Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se
Kort svensk språkhistoria
Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder. Här följer en kort sammanställning om vad som inleder de olika perioderna och vad som utmärker dem – från runinskrift till våra dagar.
Läs hela artikeln
Tre studenter spelar alfabet i ett klassrum.
Alfapet är ett populärt sällskapsspel på Svenska institutets sommarkurser i svenska för utländska studenter. Foto: Evelina Ytterbom
Faktablad om svenska språket
Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum tecknar en bild av svenska språket från vikingatiden till nutid. I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Du får också veta vilka grammatiska särdrag som utmärker svenskan och hur språket låter för den som inte har svenska som modersmål.
Till faktabladet
Studenter som sitter på rad och skriver längs en skolbänk.
Studenter på SI:s sommarkurs vid Axevalla folkhögskola. Foto: SI
Många vill lära sig svenska
Intresset för att läsa svenska är stort. Drygt 200 universitet i ett fyrtiotal länder erbjuder svenskundervisning och Sverigestudier. Flest svenskstuderande finns i Tyskland, USA och Frankrike. Sammanlagt läser cirka 18 000 studenter svenska varje år på ett universitet utanför Norden.
Läs hela artikeln
Northern Lights Route
Foto: Jerker Andersson/imageban.sweden.se
Svenska talas också i Finland
Det är inte bara i Sverige som man talar svenska. I Finland har cirka 290 000 personer också svenska som modersmål. Svenskan som talas i Finland låter lite annorlunda än svenskan i Sverige.
Läs hela artikeln
Flygbild över Svinesundsbron.
Svinesundsbron som förbinder Sverige med Norge. Foto: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se
Skandinaviska för nybörjare
De flesta som bor i Skandinavien förstår varandra över landgränserna. Svenska, norska och danska har nämligen ett gemensamt ursprung, och är så lika att vissa språkvetare ser dem som dialekter av samma språk.
Läs hela artikeln
Two young people talking to each other.
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Tandem – mellan språklektion och vänskap
”Jag lär dig mitt modersmål, så lär du mig ditt”. Det är grunden för tandem. En idé så självklar att liknande språkutbyten säkert förekommit väldigt länge utan att ha kallats just tandem. Efter att själv ha prövat tandem kan frilansjournalisten Anna Sandelin verkligen rekommendera det till alla som gillar språk- och kulturutbyten.
Läs hela artikeln
Studenter som viftar med studentmössor.
Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se
Sjungom studentens lyckliga dag – ordkunskap för blivande studenter
Om du tror att en korridor betyder en ”lång och smal förbindelsegång” eller att en kurator är ”en person som yrkesmässigt ger råd och hjälp i sociala frågor”? Då har du helt rätt – så länge du inte går in på ett svenskt universitet. Studenterna har nämligen utvecklat ett alldeles eget ordförråd, som kan verka förvirrande i början. Här kan du lära dig några ord och uttryck som är bra att känna till.
Läs hela artikeln