Många vill lära sig svenska

Intresset för att läsa svenska är stort. Drygt 200 universitet i ett fyrtiotal länder erbjuder svenskundervisning och Sverigestudier. Flest svenskstuderande finns i Tyskland, USA och Frankrike. Sammanlagt läser cirka 18 000 studenter svenska varje år på ett universitet utanför Norden.
Studenter som sitter på rad och skriver längs en skolbänk.

Varför svenska?

Det finns inte något enhetligt svar på varför intresset för att läsa svenska är så stort. Många studenter uppger att de gillar svensk musik, litteratur och film. För andra kan det till exempel vara den svenska naturen som lockar. Språkstudierna kombineras ofta med studier i samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

Många studenter har som mål att studera eller att arbeta i Sverige. Med språket som verktyg har studenterna en utmärkt inblick i vad som händer i det svenska samhället och i svensk kultur. Intresset för Sverige håller i sig långt efter avslutade studier. Studenterna blir på så vis brobyggare mellan hemlandet och Sverige.

Varför svenska? Svenskstuderande i utlandet berättar.

I den här filmen får du träffa tre personer som av olika anledningar valt att lära sig svenska. Intervjuerna är gjorda på en sommarkurs i svenska på Malungs folkhögskola.

Svenskstudent – och sen?

Men vad händer efter studierna? I den här filmen får du möta fyra unga personer. De har alla studerat svenska och fått stor nytta av sina språkstudier.

Swedish student – and then? (undertext på engelska)