Så arbetar vi

SI informerar om, och analyserar bilden av, Sverige utomlands samt möjliggör internationella utbyten och samarbeten. Målet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder.