Universitet med svenskstudier

Det här är en förteckning över svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Störst utbredning utanför Norden har svenskundervisningen i Tyskland och USA. I enlighet med regeringsbeslutet om sanktioner mot Ryssland och Belarus stödjer SI inte längre statliga universitet i dessa länder.

Skriv till sveu@si.se om ditt lärosäte saknas i listan nedan. Om du undervisar i svenska på en icke-akademisk nivå kan du i stället registrera din skolenhet på föreningen Sverigekontakts webbplats.

Klicka på respektive land för uppgifter om adresser och kontaktpersoner vid universiteten.

SI:s kontaktpersoner

SI har en kontaktperson vid varje institution. Är du utlandslektor är du automatiskt SI:s kontaktperson. Vid de institutioner där det inte finns någon utlandslektor får lärarna själva utse kontaktperson.

Du som är SI:s kontaktperson har till uppgift att

  • vidarebefordra e-postutskick från SI till dina kollegor
  • meddela om adress- och kontaktuppgifter ska ändras i adressregistret
  • hantera ansökningar till sommarkurser och korttidsvistelser
  • sammanställa uppgifter till en läsårsredogörelse via en enkät som du får av oss. Uppgifterna ligger till grund för den redovisning som SI årligen skickar till Utrikesdepartementet som ger oss våra verksamhetsmedel.

I samråd med övriga lärare på din institution kan du även

  • ansöka om bidrag från SI för inköp av läromedel
  • ansöka om bidrag från SI för gästföreläsarbesök, projekt och evenemang

Som SI:s kontaktperson får du automatiskt vårt nyhetsbrev Svenska språket i världen cirka fyra gånger om året och andra mejlutskick.