Bidrag till gästföreläsningar, projekt, evenemang och studieresor vid utländska lärosäten med svenskundervisning.

Du som är svensklärare och SI:s kontaktperson vid lärosätena med svenskundervisning kan söka bidrag för gästföreläsningar, projekt och evenemang och studieresor.
En man visar upp ett tidningsuppslag för studenterna i ett klassrum.

Öppen för ansökningar till december

Bidrag till gästföreläsningar, projekt, evenemang och studieresor

Översikt

Bjud in föreläsare digitalt eller på plats! Genom SI:s bidrag till gästföreläsningar har du som svensklärare möjlighet att bjuda in till exempel författare, journalister, forskare, som en del i undervisningen eller för att uppmärksamma institutionen, svenska språket som ämne eller Sverige och uppmuntra studenterna i deras utbildning.

Vi ger bidrag till:

 • onlineföreläsning
 • gästföreläsning
 • evenemang
 • projekt
 • arrangera konferens
 • Sverigedag/Sverigevecka
 • studieresa till Sverige

Du kan söka bidrag för alla ämnesområden som är relevanta för svenskundervisningen eller för att öka intresset för Sverige. Några exempel på ämnen är: språk, pedagogik, skönlitteratur, översättning, kultur, samhälle eller aktuell debatt.

För studieresor till Sverige kan SI sällan ge bidrag som täcker alla kostnader utan förutsätter även annan finansiering, via universitetet eller att studenterna står för vissa kostnader. Programmet för studieresan ska innehålla besök som man som turist inte har möjlighet att besöka, gärna vid ett svenskt lärosäte.

Vi ser positivt på ansökningar där flera universitet medverkar. Det är också en fördel om en föreläsning kan spelas in så att den kan delas. Vid onlineföreläsningar kan studenter från andra universitet med fördel bjudas in.

Kontakta oss gärna om du vill ha tips på föreläsare eller har funderingar kring projekt.

Bidrag ges till kostnader för:

 • resa
 • boende
 • arvode*
 • lokalhyra

* vi ger inga bidrag till mat eller uppehälle när föreläsaren får arvode. För mer information om arvode, se ”Vanliga frågor och svar” här nedanför.

Vem kan söka?

Du som är vår kontaktperson vid ett av de lärosäten med svenskundervisning utanför Sverige som Svenska institutet samarbetar med.

Hur stort bidrag kan jag söka?

Bidragsbeloppet per lärosäte och ansökan är cirka 20 000 SEK.
Du kan skicka in flera ansökningar löpande under kalenderåret.

Hur betalas bidraget ut?

Det finns två sätt att betala ut bidraget:

 1. Hela bidraget betalas ut till ett konto vid universitetet där svenskläraren arbetar
 2. Gästföreläsaren har F-skatt, egen firma och skickar en e-faktura till SI efter föreläsningen. Om föreläsaren inte har egen firma kan hen anlita ett faktureringsföretag som skickar en e-faktura till SI.
  Läs mer om hur du skickar e-faktura här

Textförslag:

Förfrågan till gästföreläsare

…som svensklärare kan jag söka bidrag från Svenska institutet, SI i Stockholm för att bjuda in en gästföreläsare till mina studenter/mitt universitet. Bidraget gäller resa, boende och arvode till dig som föreläsare.

Svenska institutet följer författarförbundets rekommendationer om minimiarvode för framträdanden som i dagsläget är lägst 8 500 kronor för framträdanden upp till 2 timmar.

Det vanligaste sättet att ge ersättning för föreläsningen är att du som föreläsare skickar en e-faktura med kostnaderna för resan, boendet och arvodet. Då krävs F-skatt, egen firma eller så kan man kontakta ett faktureringsföretag. Om du inte har tillgång till e-fakturering kan du kostnadsfritt ansluta dig till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till SI på ett enkelt sätt.

Föreläsningen kan inte konfirmeras innan vi fått besked från Svenska institutet att vi har fått bidrag.

Hur du ansöker

Ansökningsprocessen

FAQ

Vanliga frågor och svar

För mer information, kontakta:

Monika Rönngren