Bilden av Sverige på viktiga utlandsmarknader

Denna studie syftar till att undersöka bilden av Sverige hos näringslivet på några av Sveriges viktigaste marknader och Sverigebildens betydelse för internationell handel och utlandsinvesteringar
Made in Sweden

Att vara internationellt konkurrenskraftig är viktigt för ett land som Sverige vars näringsliv i hög grad är
exportorienterat. I en globaliserad värld spelar hur ett land uppfattas roll för att attrahera kompetens och
investeringar och för internationellt genomslag.

Läs mer om bilden av Sverige på viktiga utlandsmarknader