Ungas bild av Sverige i Indien, Japan och Sydkorea

Flera av världens snabbast växande ekonomier ligger i Asien och Stillahavsområdet och bedömare menar att regionen utgör en viktig global tillväxtmotor. Marknaden i Asien och Stillahavsregionen bedöms inom några år utgöra världens största.
Fika

Länderna i fokus för denna rapport – Indien, Japan och Sydkorea – är, tillsammans med Kina, Asiens största ekonomier sett till BNP.

Som framgår av rapporten är bilden av Sverige på en övergripande nivå god bland unga i de undersökta länderna men kännedomen om Sverige skiljer sig förhållandevis mycket mellan länderna. Till skillnad från Indien, där varannan respondent uppger att de känner till Sverige, får kännedomen om Sverige sägas vara förhållandevis låg bland unga i såväl Japan som Sydkorea.

Läs rapporten om Ungas bild av Sverige i Indien, Japan och Sydkorea