Feministisk utrikespolitik: rött skynke eller vit flagg?

Den här rapporten ger en bild av synen på begreppen jämställdhet och feminism i ett antal länder av intresse för Sveriges internationella målsättningar.
Meeting

Svenska institutet (SI) har i uppdrag att följa och analysera bilden av Sverige i utlandet och de faktorer som påverkar möjligheterna att nå Sveriges internationella målsättningar. SI har under sommaren 2016 undersökt hur begreppen jämställdhet och feminism tas emot i ett antal länder: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Ryssland, Colombia, Mexiko och Brasilien.

Inställningen till jämställdhet är generellt positiv, samtidigt som den innebörd som läggs i begreppet jämställdhet skiljer sig markant mellan länderna. Fastän resultaten tyder på en inställning som i teorin är
positiv till jämställdhet, måste det ses i relation till den faktiska situationen för kvinnor i respektive land.

Läs rapporten Feministisk utrikespolitik: rött skynke eller vit flagg?