Bilden av Sverige utomlands 2021

I den årliga Sverigebildsrapporten sammanfattar vi hur omvärlden ser på Sverige 2021 – ett år som fortsatt präglats av pandemin, men där också brottslighet och inrikespolitik har uppmärksammats i internationell media.
Swedish parliament building

SI:s analyser för 2021 visar att det svenska nationsvarumärket på ett övergripande plan fortsatt är starkt och att bilden av Sverige utomlands fortsatt är god. Det framkommer också att vårt land fortfarande är attraktivt inom viktiga områden som handel och investeringar, innovation, turism och för globala talanger.

Läs mer om bilden av Sverige utomlands 2021