Bilden av synen på Sverige i Ryssland mellan 2014 och 2016.

Sverige anses vara ett land med en utvecklad demokrati och en hög nivå av social och rättslig trygghet. Denna positiva bild har varit konstant under de senaste tre åren. Dock märks en tendens att respondenterna anser att relationerna mellan länderna försämrats något under period.
Två personer beställer fika på ett café.