Bilden av Sverige utomlands 2019

De senaste åren har bilden av Sverige förstärkts något. Sveriges två tydligaste styrkeområden utgörs av hur landet uppfattas vad gäller samhällsstyre och att Sverige uppfattas som ett land som ansvarstagande i det internationella klimatarbetet.
Wind turbines

I årets rapport har SI bland annat analyserat de senaste tio årens Nation Brands Index-mätningar, en årlig studie som mäter styrkan i 50 olika länders nationsvarumärken. Den generella trenden de senaste 10 åren är att allmänhetens bild av Sverige i utlandet är positiv och stabil över tid. I exempelvis Ipsos Nation Brands Index (NBI) ranking av 50 länder placeras Sverige som nummer nio 2019 och plats 10 under 2010.

Läs mer om bilden av Sverige utomlands 2019