Sverige i ett nytt ljus? Sverigebilden 2015-2017

Svenska institutet sammanfattar i den här rapporten bilden av Sverige 2015–2017. Bilden av Sverige utomlands är fortsatt övervägande positiv men synen på Sverige är idag mer mångfacetterad och komplex än för bara fem till tio år sedan.
Northern lights

Idag, när förutsättningarna för det offentliga samtalet har ändrats, bland annat med ett allt
mer snabbrörligt och fragmenterat medielandskap, kräver uppgiften med att analysera Sverigebilden också nya angreppssätt. SI har därför de senaste två åren bedrivit ett utvecklingsarbete för analyser av så kallad big data, det vill säga analyser av innehållet i stora mängder data från digitala medieplattformar runt om i världen. SI har också påbörjat ett arbete för att följa hur svenskarna själva ser på frågor om hur vårt land uppfattas i
omvärlden.

Läs mer om bilden av Sverige mellan 2015 och 2017