Sverigebilden i Kina 2016

Studien om Sverigebilden i Kina har genomförts av Kairos Future på uppdrag av Sveriges ambassad i Peking med stöd från Svenska institutet.
Chasing northern lights

Studien  visar att en stor andel, 40 procent, av unga kineser i städer har vag eller ickeexisterande kunskap om Sverige, medan 8 procent har detaljerad kunskap om det svenska samhället och svensk kultur.

De befintliga bilderna av Sverige kretsar främst kring ett land med hög livskvalitet och ett progressivt
välfärdssystem.

Svenskar, som generellt varken anses vara särskilt trevliga eller kreativa, kan enligt kineser delas in i fyra olika kategorier: lydiga, avslappnade, dynamiska och introverta.

Läs studien om bilden av Sverige i Kina i sin helhet