Frågor och svar om bilden av Sverige

Hur är bilden av Sverige? Varför är det viktigt att den är bra? Vi besvarar här några vanliga frågor.

Vad är “Sverigebilden”?

Det är uppfattningen om Sverige hos en allmänhet eller specifik målgrupp som kan vara geografiskt, tematiskt eller periodiskt avgränsad. Den innefattar också hur omvärlden rapporterar om Sverige. SI följer publiceringar om Sverige i internationell nyhetsrapportering och i sociala medier på 53 språk. Vi tittar även på hur Sverige presterar i förhållande till andra länder i internationella jämförelser, undersökningar eller publicerade index. (Läs mer om SI:s arbete inom Sverigebildsanalys här: Analyserar Sverigebilden (si.se)

Hur är bilden av Sverige utomlands?

Bilden av Sverige utomlands är generellt sett god, men kännedomen är ganska låg. Sveriges styrkeområden är samhällsstyre, miljö- och klimatskydd och livskvalitet. Sverige rankas högt inom dessa områden och anses vara ett kompetent styrt land med hög grad av jämlikhet och rättvisa. (Ta del av senaste årsrapporten om bilden av Sverige här: Bilden av Sverige utomlands 2022 (si.se)

Vad har präglat bilden av Sverige 2022?

De händelser som gett särskilt avtryck och som präglat samtalet om Sverige under 2022 är: påverkanskampanjen om LVU-lagstiftningen, Sveriges beslut att ansöka om Natomedlemskap och det svenska riksdagsvalet. (Ta del av rapporten här: Bilden av Sverige utomlands 2022 (si.se)

Varför är det viktigt att bilden av Sverige ska vara bra?

Sverige är ett litet land vars ekonomi är helt beroende av vår relation med omvärlden. För att Sverige och svenska aktörer ska kunna verka utomlands behöver andra länder ha en positiv inställning till oss. Det gäller för diplomatiska relationer, för näringsliv och handel, inom säkerhetsområdet samt andra utbyten som är viktiga för Sverige.

Det är mycket diskussion om desinformation just nu – vilka försöker påverka bilden av Sverige negativt?

Det är inte SI:s uppdrag att analysera vilka som ligger bakom eventuella försök att påverka hur Sverige uppfattas. SI:s uppdrag är att följa och analysera den breda bilden av Sverige – det gör vi bland annat genom att följa informationsflöden om Sverige i media och sociala medier. Andra myndigheter, t.ex. Myndigheten för psykologiskt försvar, identifierar vilka som kan ligga bakom eventuella försök att påverka hur Sverige uppfattas.

Vad är SI:s roll när det gäller att främja Sverige i utlandet?

Vi tar fram analyser och rapporter om bilden av Sverige. Det gör vi genom egna studier, omvärldsbevakning och analys och bygger därmed kunskap om specifika frågor och händelser som kan påverka bilden av Sverige. Sedan ansvarar SI för Sveriges officiella digitala kanaler på flera språk och tar fram kommunikationsmaterial för svenska ambassader. Vi arbetar även med att skapa och stärka relationer mellan Sverige och andra länder, exempelvis via stipendier, ledarskapsprogram och projektstöd.

 

Vill du veta mer om Sverigebilden eller annat rörande SI:s verksamhet? Kontakta oss på 08-453 78 00 eller si@si.se, alternativt SI:s presstelefon 08-410 186 72.