Bilden av Sverige efter flyktingkrisen

Mot bakgrund av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015, har Svenska institutet undersökt bilden av Sverige i sju europeiska länder; Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Turkiet.
Greeting Ceremony

Sveriges hantering av flyktingkrisen har blivit omtalad och debatterad i internationella medier. Globala mediebolag rapporterade om de utmaningar det innebär för Sverige att ta emot ett så stort antal asylsökande på kort tid, om den politiska omställningen och om situationen för asylsökande i Sverige. Parallellt med den internationella rapporteringen i traditionella medier började även politiska aktörer i sociala medier alltmer beskriva Sverige som ett land med omfattande våldsproblem och en kollapsande välfärd som en följd av vad som beskrivs vara ett alltför omfattande asylmottagande och en bristande migrationspolitik.

Den här rapporten undersöker i vilken grad frågor som berör migration associeras med bilden av Sverige utomlands. Länderna i studien har valts ut mot bakgrund av att samtliga berörts av flyktingkrisen på olika sätt.

Läs mer om bilden av Sverige efter flyktingkrisen