Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018

Den här rapporten syftar till att belysa hur Sverige omtalas på digitala plattformar, sociala medier-kanaler och nyhetsmedier under perioden januari till och med september 2018 med särskilt fokus på hur man i omvärlden rapporterar och skriver om Sverige i samband med det svenska valet 2018.

Rapporteringen om det svenska valet är som mest aktiv runt själva valdagen i Sverige, men relativt begränsad både under perioden före och efter valet.

Det svenska valet var som mest omnämnt i Frankrike, USA och Tyskland. Bland redaktionella nyhetsmedier var intresset som lägst i Ryssland.

Sverigedemokraternas (SD) ökning har varit ett särskilt utmärkande fokus i samtliga länders nyhetsmedier. I sex av de nio länderna som ingår i undersökningen var SD:s utveckling i opinionen det dominerande temat i rapporteringen.

Läs mer om det svenska valet 2018 i internationell nyhetsrapportering och på sociala medier