Sveriges placering i Nation Brands Index 2023

Nation Brands Index 2023 visar att Sverige även i år återfinns bland de tio starkaste nationsvarumärkena. Sverige rankas som nummer tio, vilket är en placering lägre än 2022. Sveriges varumärke, när det rangordnas i förhållande till andra länder, står stabilt i stora delar av världen men har försämrats betydligt i Saudiarabien.
Renewable energy

Ipsos Anholt Nation Brands Index (NBI) genomförs årligen av undersökningsföretaget Ipsos och bedömer styrkorna i 60 nationsvarumärken. Undersökningen gjordes från slutet av juni till början av augusti 2023 och bygger på frågor till 60 000 respondenter i 20 länder.

Årets studie visar att Sveriges varumärke trots utmaningar fortfarande är mycket positivt och stabilt i länder i Europa men även i Nordamerika, Sydamerika och flera länder i Asien. Anseendet är särskilt gott inom kategorin samhällsstyre. Sverige är också starkt inom talang och investeringar, anses ha hög livskvalitet, värna om jämlikhet och vara ett säkert land. Sverige rankas även främst i flera kategorier inom klimat och miljö, som är en ny kategori för i år.

Störst förändring återfinns i Saudiarabien där Sveriges placering är den lägsta landet haft i NBI. Sveriges anseende jämfört med andra länder sjunker i både Saudiarabien och Turkiet. En möjlig förklaring är att koranbränningarna och desinformationskampanjen riktad mot svensk socialtjänst har satt spår.

NBI 2023 visar bland annat att:

  • Sveriges anseende är särskilt gott inom kategorierna samhällsstyre (plats tre) och miljö- och klimatområdet, där omvärlden rankar Sverige främst i flera frågor.
  • Störst positiv förändring har skett i Storbritannien som rankar Sverige på plats sex jämfört med plats 14 föregående år. Sveriges högsta placering finns i Tyskland och Kanada (båda plats fyra).
  • Störst försämring har skett i Saudiarabien (från plats 16 till 44), Turkiet (från plats 11 till 18) och Frankrike (från plats 4 till 10).
  • Sveriges lägsta placeringar i den globala sammanfattningen återfinns inom kategorierna turism (plats 13) och kultur (plats 14).

Läs rapporten NBI 2023 i sin helhet