Bilden av Sverige i Kanada och USA

Bilden av Sverige i USA har fått stor uppmärksamhet under senare år. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en ökad förståelse för hur Sverige uppfattas i Nordamerika.
Office teamwork

Respondenter i både Kanada och USA uppfattar Sverige mycket positivt. Cirka 56 procent i Kanada och 51 procent i USA anger att de är väldigt positivt inställda till Sverige. Detta bör jämföras med dem som är mest
negativt inställda till Sverige – cirka 5 procent i Kanada och 7 procent i USA. Övriga svarande är relativt neutralt inställda till Sverige.

När Sverige jämförs med de andra nordiska länderna, Tyskland och Nederländerna placerar respondenterna
i både Kanada och USA Sverige i topp.

Läs mer om bilden av Sverige i Kanada och USA