Omvärldens bild av Sverige Sveriges position i Nation Brands Index 2022

I den här rapporten tittar vi närmare på resultaten i Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2022. NBI är en årlig undersökning som mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken. I årets studie hamnar Sverige, liksom föregående år, på plats nio, vilket indikerar att Sveriges nationsvarumärke är fortsatt starkt och stabilt
Fotografi över Stockholms hustak

Hur länder uppfattas spelar roll för relationer med andra länder och för ett lands
möjligheter att attrahera turism, handel och investeringar och internationella talanger. Av
den anledningen följer och analyserar SI synen på Sverige bland olika målgrupper
utomlands.

Sedan NBI först genomfördes 2008 har Sverige varit ett av de tio länder som rankas högst.
Årets resultat präglas av det försämrade säkerhetsläget i världen. Sveriges ansökan om
Natomedlemskap samt vårt stöd för Ukraina har fått viss effekt på bilden av Sverige och vi
har tappat positioner i Ryssland, Kina och Turkiet. I andra länder, till exempel Polen, har
vi dock stärkt vår position.

Årets resultat påminner oss om att uppfattningen om ett land påverkas av aktuella
händelser, både i det egna landet och i omvärlden.

Läs rapporten om omvärlden bild av Sverigei Nation Brand Index 2022 i sin helhet